tube100.me tube200.me porn700.me blueporn.me porn10.me porncf.me porn900.me silverporn.me porn40.me roxporn.me
Kategorierne: Fokus på værdien og effekten af design
Ocean Cleanup
Otte millioner tons plastik smides hvert år i verdenshavene. Verdens første bæredygtige oprensningssystem ’Ocean Clean Up Array’ udnytter havstrømmene til at indsamle plastik, som herefter nemt kan fiskes op og genbruges. Idé/designer: Boyan Slat. Foto: INDEX Design to Improve Life.

Kategorierne i Danish Design Award sætter værdien og effekten af design helt frem på forreste række. Uanset hvordan og gennem hvilket medie designløsningen kommer til udtryk, hylder prisen designs evne til at gøre en forskel for vores samfund. Få overblik over de 15 kategorier her, illustreret med eksempler fra ind- og udland.

Designbegrebet er i konstant forandring og udvikler sig i takt med, at anvendelsen af design breder sig og udvider sig til stadig flere områder. Når man i dag taler om design, rummer det alt fra klassisk formgivning over procesdesign til forretningsstrategi og ledelsesfilosofi. Danish Design Award skal afspejle de mange aspekter af design og designforståelsen, der er så relevante som nogensinde i forhold til innovation, vækst og samfundsnytte.

Danish Design Award er unik i sit fokus på værdien og effekten af design, og det afspejler sig i kategorierne, der spænder lige fra designløsninger, der har skabt jobs eller sparet penge til sundhedsløsninger, ressourcedeling og nye visionære koncepter, der kan bane vejen for andre.

Danish Design Award præsenterer elleve nye priskategorier og fire særpriser, der – i modsætning til tidligere danske designpriser – ikke peger på formen og mediet, men derimod afspejler prisens fokus på værdiskabelse i bred forstand og dermed de kriterier, der ligger til grund for vurderingen af de indsendte emner.

Vi honorerer fortsat klassiske industrielle- og grafiske produkter. De nye kategorier betyder blot, at uanset, hvordan designløsningen kommer til udtryk og gennem hvilket medie, er det den værdi og effekt løsningen har skabt, som er i centrum for Danish Design Award.

Du kan se alle de elleve priskategorier og fire særpriser præsenteret herunder, med eksempler på løsninger, fra ind- og udland. Eksemplerne er selvsagt ikke udtømmende, men blot med til at illustrere kategorien.

Alle kategorier er relevante for både den private og offentlige sektor.

BUSINESS

1. Employment Growth

– en designpris for løsninger, der skaber arbejdspladser i Danmark

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan skabe beskæftigelse. Ved at skabe produkter og serviceydelser, som folk faktisk ønsker og finder meningsfulde, kan design yde et betydeligt bidrag til et lands økonomi og skabe nye arbejdspladser.

Designtænkning kan også skabe nye virksomheder og brancher og dermed bidrage til den samlede økonomi og jobskabelse.

Denne pris gives til et stærkt forretningskoncept, der demonstrerer, hvordan integrationen af designtænkning kan føre til exceptionel national og/eller international succes og jobvækst.

Hansens Flødeis skilt
Hansens Flødeis har med design som en central del af virksomhedens forretningsstrategi skabt overbevisende resultater og oplevet stor vækst i både ind- og udland. Illustration: Hansens Flødeis.

 

Muuto
Med en gennemarbejdet forretningsmodel og ambitioner om at stå for det bedste indenfor skandinavisk design og styrke dansk designs internationale fører-position modtog MUUTO som det første danske designfirma opstartsstøtte fra Vækstfonden. Foto: muuto.com

 

2. Message Received

– en designpris for løsninger, der leverer et budskab på effektiv, enkel og smuk vis 

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan være en stærk formidler. Prisen illustrerer designs evne til at kommunikere og engagere på en måde, der matcher modtagernes behov, ønsker, adfærd, værdier og sociale kontekst.

Prisen kan gå til ethvert fremragende kommunikationsdesign, uanset platform, medie eller skala.

Ethvert koncept, som giver et design, der skaber engagerende og præcis kommunikation med maksimal gennemslagskraft og minimal redundans, kan komme i betragtning.

IBM Smarter Outdoor
IBM’s Smarter Outdoor kampagne viser, hvordan reklamer på samme tid kan informere, fungere som byrumsinventar og levere et budskab. Design: Ogilvy & Mather France for IBM. Foto: Bruno Bicalho Carvalhaes.

 

Realdania publikation
Publikationen fra Realdanias topmøde ’2050 – Der bli’r et yndigt land’ kommunikerer komplekse problemstillinger gennem et frugtbart samspil mellem tekst og visualisering, der gør den lettilgængelig uden at forfladige budskabet. Design: Designit A/S for Realdania

 

3. Save Money

– en designpris for løsninger, der reducerer omkostninger 

Formålet med denne pris er at vise, at effektivt design kan reducere omkostninger relateret til et produkt eller en service, uden at det er nødvendigt at gå på kompromis med kvaliteten.

Design kan forbedre bundlinjen ved at spare penge. Reduktion af omkostninger kan ske gennem re-design, bedre udnyttelse af materialer, forenklet konstruktion, ændringer i processer, bedre logistik osv. Alternativt kan designforslaget bygge på et helt nyt koncept, der opnår samme eller bedre resultat med lavere omkostninger.

Grundfos MAGNA3 Cirkulationspumper
Cirkulationspumper kan være store energi-slugere. MAGNA3 kan reducere elforbruget med op til 75% i forhold til en D-mærket pumpe og bidrager således til en betydelig besparelse i energiforbruget og dermed omkostningerne. Design: Grundfos (in-house).

 

3B Cart System
På verdensplan udgør forsvundet, beskadiget eller forsinket bagage en omkostning, der er lige så stor som flybranchens samlede overskud. 3B Cart er en designløsning, der skaber store besparelser ved at forbinde og systematisere lufthavnens og flyselskabernes bagageløsninger. 3B Cart System. Design: CPH Inventures for SAS Ground Service og Københavns Lufthavn.

 

4. Share Resources 

– en designpris for løsninger, der gør det enkelt og effektivt at dele ressourcer mellem mange 

Formålet med denne pris er at vise, at design kan gøre det muligt at udnytte ressourcerne bedre. Prisen gives til et koncept, der bygger på den deleøkonomiske tankegang; en tilgang, hvor vi deler, låner eller lejer det, vi har brug for.

Det prisvindende løsning gør det muligt for brugere, borgere eller virksomheder at koordinere ressourcer i form af kørelejlighed, arbejdsredskaber eller andre ressourcer. Konceptet kan for eksempel være en platform eller et system, der gør det muligt at dele vores ting, plads og viden mellem mange.

VIGGA
Som alternativ til tidens brug-og-smid-væk-kultur tilbyder VIGGA abonnement på babytøj, som udskiftes i takt med at barnet vokser og genbruges af andre abonnenter. Foto: VIGGA.

 

MinbilDinbil
MinbilDinbil er Danmarks første nabo-til-nabo biludlejning. Giver nem adgang til en bil, hvor og hvornår du har brug for det, og udnytter stillestående biler bedre. Foto: MinbilDinbil

 

INDIVIDUAL

5. Better Work

– en designpris for løsninger, der har en positiv effekt på vores arbejdsliv 

Formålet med denne pris er at demonstrere, hvordan design kan bidrage til gennemtænkte, innovative og effektive løsninger på udfordringer på arbejdspladsen.

’Bedre arbejdsliv’ omfatter alt fra bedre arbejdsgang og bedre servicedesign over brugervenlige ergonomiske og effektive værktøjer, til produkter, der løser problemer i forbindelse med hårdt fysisk arbejde eller stressende arbejdsmiljø. Prisen kan også gå til et koncept, der understøtter samarbejde på tværs af fysisk afstand.

Rampsnake
RampSnake er et system udviklet til lastning og losning af bagage, så personalet undgår fysiske belastningsskader fra ellers meget vanskelige arbejdsstillinger. Design: CPH Design A/S. Producent: Rampsnake A/S.

 

Podio
Podio kalder selv konceptet for den digitale platform for en social arbejdsplatform. Brugerne bygger selv apps og opsætter platformen, så den passer til de præcise arbejdsopgaver, de skal have løst. Foto: podio.com

 

6. Daily Life

– en designpris for løsninger, der forbedrer vores hverdagsliv

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design i betydelig grad kan forbedre hverdagen og livskvaliteten for den enkelte eller for familien som helhed, hvad enten man er hjemme eller på farten.

Gennem alt lige fra materialer, objekter og transportmidler til rum og belysning kan ’forbedring af hverdagsliv’ opnås gennem design, der forbedrer den praktiske, sociale, æstetiske eller taktile side af hverdagslivet.

Internal Drive Trappelift
Internal Drive trappelift fungerer som gelænder, når den ikke er i brug, går elegant om hjørner og kan monteres i eksisterende byggeri, hvilket gør den meget fleksibel. Design: Børge Carlsen for BC lift A/S.

 

Irma.dk
Irma.dk har næsten 5000 varer og gør det nemt og hurtigt at købe ind i hverdagen. Bestil på nettet og få dine indkøb leveret til døren. Foto: irma.dk.

 

7. Feel good

– en designpris for løsninger, der taler til menneskers følelser og sanser og simpelthen giver en sublim oplevelse! 

Denne pris hylder den evne, design har til at fryde vores intellekt, hjerte og sanser. Prisen går til det/den lysende idé, design, produkt, redskab eller bevægelse, der griber vores tanker og følelser på grund af sin relevans, betydning, enkelhed eller inspiration.

Det prisvindende design er funktionelt, let at anvende, menneskeligt, naturligt og en fornøjelse at anvende, samtidig med at det gør en forskel og er kommercielt bæredygtigt.

Wegner
Wegners stole afspejler en dyb forståelse for træets natur, og man både ser og mærker, at de er skabt af godt håndværk. Wegner har selv sagt: ”Stolen er nok den ting, der er mennesket nærmest, derfor skal detaljeringen være i orden.” og ”Berøringspunkterne er en stor del af oplevelsen.” Der er detaljer i møblerne, der ikke kan tegnes, de skal udføres i hånden og ses. Foto: Detalje af ‘PP 701’ Design: Hans J Wegner.

 

Velux
Velux lystunnel henter dagslys ind i bygninger til steder, der ellers ville kræve kunstlys selv i døgnets lyse timer og afspejler smukt dagslysets skiftende tone og intensitet. Design: Lovegrove Studio, Ross Lovegrove for VELUX Danmark A/S.

 

SOCIETY

8. Better Learning 

en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på 

Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Det prisvindende koncept demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde.

Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både studerende og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.

Haver-til-Maver
’Haver til maver’ er et undervisningstilbud, der tager skoleelever ud af klasseværelset og underviser dem i naturen. Haver til Maver, Krogerup Avlsgaard, Nordsjælland. Foto: Haver til Maver.

 

Rosan Bosch for Bornholms Efterskole
Rosan Bosch Studio har udviklet et design for Bornholms Efterskole, der sætter form og farve på ambitionen om at blive “fremtidens digitale efterskole”. Designet understøtter differentierede arbejdsformer og udvisker grænserne mellem den formelle undervisning og den sociale læring. Design: Rosan Bosch Studio for Bornholm Efterskole. Foto: Rosan Bosch Studio

 

9. Clean World

– en designpris for løsninger, der respekterer eller renser det naturlige miljø 

Denne pris demonstrerer designs potentiale for at indarbejde bæredygtighed i enhver løsning. Prisen kan også gå til effektive koncepter med særligt henblik på at rense eller beskytte naturmiljøet. De indsendte bud kan gå fra mikro- til makro-skala.

Design kan vise sig at være nøglen til at løse nogle af de mest presserende miljømæssige udfordringer, vi står over for.

Prisen ‘Clean World’ bør afspejle dette potentiale.

The Fresh Air Kitchen Compost Collector
The Fresh Air Kitchen Compost Collector demonstrerer, hvordan det kan gøres nemmere og mere attraktivt at kompostere grøntaffald hjemme i sit eget køkken. Design: Full Circle Home.

 

Ocean Cleanup
Otte millioner tons plastik smides hvert år i verdenshavene. Verdens første bæredygtige oprensningssystem ’Ocean Clean Up Array’ udnytter havstrømmene til at indsamle plastik, som herefter nemt kan fiskes op og genbruges. Idé/designer: Boyan Slat. Foto: INDEX Design to Improve Life.

 

10. Healthy Life

– en designpris for løsninger, der fremmer sundhed i krop og sind for mange 

Formålet med denne pris er at demonstrere designs potentiale for at skabe løsninger, der fremmer vores mentale eller fysiske helbred.

Design kan have en positiv helbredseffekt, f.eks. gennem intelligent teknologi, nyt intelligent design, nytænkning af produktions- og arbejdsgange samt introduktion af nye produkter, materialer eller indretninger.

Kategorien er relevant i en lang række forskellige kontekster, både i og uden for de etablerede sundhedsinstitutioner.

MiniTræningsPavillionen
MiniTræningsPavillonen rykker fitness-centeret ud i naturen og forener wellness, motion, æstetik og frisk luft. Design: TræningsPavillonen ApS, Hans Lyngsgård MAA, i samarbejde med LOA og DFIF.

 

SafeAir Smoke Evacuation System
SafeAir Smoke Evacuation System er en effektiv udsugning til operationsstuen. Den sørger for, at der hele tiden er god luft i rummet og er desuden fuldstændig lydløs. En funktionel, fleksibel designløsning, der lever op til kravene til et sterilt miljø. Design: Irene Kornerup og Jesper Simonsen for SafeAir AG.

 

11. Outstanding Service

– en designpris for løsninger, der forbedrer eller redefinerer en service

Denne pris illustrerer, at design kan være et effektivt redskab til at nytænke eller forbedre en eksisterende service eller introducere en helt ny service.

Konceptet resulterer i en service, der er mere brugervenlig, konkurrencedygtig og relevant for kunderne eller brugerne. Servicedesignet kan føre til bedre infrastruktur eller kommunikation, eller til mere effektive samspil mellem mennesker.

Det gode køkken
’Det gode køkken’ har gennem servicedesign løftet et offentligt madtilbud med et støvet image op til at være et moderne brugerorienteret køkken for ældre. Design: Hatch & Bloom A/S for Holstebro Kommune, Social og Sundhed.

 

Designit og Oslo Universitetshospital
Designit og Oslo Universitetshospital har i tæt samarbejde med brugerne fået reduceret ventetiden for diagnosticering af brystkræftpatienter med 90%. Design: Designit A/S Oslo for Oslo Universitetssykehus.

 

SÆRPRISER

Icon Award 

en designpris for et unikt koncept eller en løsning, der er blevet et internationalt ikon 

Denne pris gives for et koncept, et produkt eller et arbejde, der er blevet et ikon for dansk design. Konceptet eller arbejdet skal være unikt, velkendt og beundret internationalt og udgøre en fremragende eksempel på den danske designtradition. Konceptet eller arbejdet er monumentalt og i sig selv et dansk brand.

Prisen kan også gives til en person for en arbejdsindsats eller et livslangt oeuvre, der samlet set er blevet ikonisk.

Kandidaterne til denne pris nomineres og vælges af juryen, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen.

Operahuset i Sydney
Jørn Utzons operahus i Sydney er om noget et ikon for dansk arkitektur og et bygningsværk, der har sat både Sydney og danske designkompetencer på verdenskortet. Optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2007. Arkitekt: Jørn Utzon (1918-2008). Ingeniører: Ove Arup & Partners, London. Bygherre: Den australske delstat New South Wales (indviet i 1973). Foto: Nicki Mannix, CC-BY.

 

People’s Choice 

– en designpris for løsninger, der vælges af folket 

Formålet med denne pris er at skabe interesse for en bredere forståelse af design i befolkningen.

Alle i Danmark kan stemme på de nominerede i alle kategorier.

 

Visionary Concepts

– en designpris for løsninger, der er uden for rækkevidde, men ikke ude af syne 

Denne pris gives til en designløsning eller et innovativt og visionært koncept, der peger på radikale nye muligheder i en given forretningsmæssig, social eller kulturel kontekst.

Kandidaterne til denne pris nomineres og vælges af juryen, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen.

Windship Technology Ltd
Windship Technology Ltd er et energisystem i udvikling, hvor roterende master kan øge udnyttelsen af vinden til skibes fremdrift og spare op til 30% brændstof og potentielt revolutionere den globale shippingindustri. Foto: Lloyd’s Register.

 

Pig City
Pig City viser, hvordan man kan skabe synergi mellem svineproduktion og et tomatgartneri, og derigennem reducere CO2-udledning, lugtgener og udledning af næringsstoffer i vandmiljøet markant. Et udfordrende projekt, der nytænker muligheder i fremtidens landbrug. Design: Gottlieb Paludan Arkitekter, Nee Rentz-Petersen. Fødevareproducent Søren Hansen & Gartneriet Alfred Pedersen & Søn.

 

Young Talent

– en designpris for et exceptionelt talent, 30 år eller yngre 

Formålet med denne pris er at styrke og synliggøre talentmassen i Danmark på designrelaterede områder.

Young Talent Award gives til en exceptionel ung designer eller iværksætter, der er et godt eksempel på den nordiske designtradition, og som har både mod og evne til at skabe fornyelse.

Kandidaterne til denne pris nomineres af designskolerne, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen. Vinderen vælges af juryen.

Andre artikler