Om kategorierne

Design kan skabe værdi og effekt på mange parametre; bæredygtige, sociale og økonomiske. Det vil Danish Design Award gerne hylde. Derfor er der under hver kategori angivet input til, hvilken dokumentation eller argumentation for værdi, der skal indgå i motivationsteksten i forbindelse med tilmelding.

HUSK: Før du tilmelder en designløsning skal du læse reglerne for Danish Design Award.

Alle kategorier er relevante for både den private og offentlige sektor.

Hvordan vil designløsningerne blive bedømt?

Juryen bedømmer de indsendte design produkter og løsninger baseret på fire værdier og effekt kriterier:

  1. Effekt – Genererer løsningen bæredygtig, social eller økonomisk værdi?
  2. Kontekstforståelse – Reflekterer løsningen en forståelse for brugernes behov og livssituation
  3. Innovationshøjde – Er løsningen ny, skaber den ny værdi og er det sandsynligt, at den vil fungere som inspiration for andre?
  4. Designkvalitet – Viser udførelsen godt håndværk og æstetiske kvaliteter?

AWARD-KATEGORIER

Better Learning

– en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på

Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Den prisvindende designløsning demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde.

Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både elever og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning, belysning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, som demonstrerer, hvordan designet har bidraget til bedre eller ny læring – gerne dokumenteret med konkrete resultater.

Tidligere finalister og vindere: Better Learning

Feel Good – Furniture

– en designpris for løsninger, som er særdeles æstetiske eller elegante og samtidig udfylder en nyttig funktion

Prisen Feel Good – Furniture er til designløsninger som møbler, belysning og andrearkitektoniske komponenter. Løsningen løfter en hverdagsgenstand og har en positiv følelsesmæssig effekt, der får dig til at føle dig godt gennem sine visuelle og taktile egenskaber. Den er sublimt udført og demonstrerer en meget høj grad af designkvalitet.

Feel Good-kategorien hylder designs evne til at fryde sanserne. Der er to underkategorier – Product og Furniture – og der gives en pris i hver. Priserne gives til løsninger, der bevæger hjertet og sindet i kraft af sine æstetiske egenskaber, betydning og iboende tiltrækningskraft. Løsningerne kalder ikke på forklaringer, fungerer ekstraordinært godt og er repræsentative for designs evne til at skabe begejstring.

Indsendelser i denne kategori bør inkludere information, som helt konkret forklarer, hvordan løsningen særligt taler til menneskers følelser og sanser og opleves som sublim.

Tidligere finalister og vindere: Feel Good


Feel Good – Product

– en designpris for løsninger, som er særdeles æstetiske eller elegante og samtidig udfylder en nyttig funktion.

Prisen “Feel Good – Product” er til designløsninger, hvor hovedkomponenten er et 3D-produktdesign til individuel brug eller brug i hjemmet. Løsningen demonstrerer en meget høj grad af designkvalitet og funktionel kvalitet, er sublimt udført og haren positiv følelsesmæssig effekt, der får dig til at føle dig godt gennem dens visuelle og taktile egenskaber.

Feel Good-kategorien hylder designs evne til at fryde sanserne. Priserne gives til løsninger, der bevæger hjertet og sindet i kraft af sine æstetiske egenskaber, betydning og iboende tiltrækningskraft. Løsningerne kalder ikke på forklaringer, fungerer ekstraordinært godt og er repræsentative for designs evne til at skabe begejstring. Der er to underkategorier – Product og Furniture – og der gives en pris i hver.

Indsendelser i denne kategori bør inkludere information, som helt konkret forklarer, hvordan løsningen særligt taler til menneskers følelser og sanser og opleves som sublim

Tidligere finalister og vindere: Feel Good


Game Changer

– en pris for designdrevne løsninger, som positivt disrupter eller transformerer status quo, skaber vækstpotentialer og nye markeder.

Formålet med denne pris er at vise, hvordan en designdreven tilgang kan have en radikal eller transformerende positiv effekt på et eksisterende marked eller i udviklingen af nye markeder.

Prisen gives til en designløsning, der demonstrerer hvordan radikal nytænkning kan skabe transformation eller vækst. Dette kan være opnået gennem brugen af ny teknologi eller eksisterende teknologi, der bruges på nye måder.

Indsendelser bør forklare, hvordan ‘spillet’ har ændret sig, hvordan distruptionen vurderes at være opnået, samt effekten (eller forventede effekt) heraf.

Tidligere finalister og vindere: Game Changer

Healthy life

– en designpris for løsninger, der fremmer sundhed i krop og sind.

Formålet med denne pris er at demonstrere designs potentiale til at skabe løsninger, der forbedrer vores mentale eller fysiske helbred.

Design kan have en positiv helbredseffekt, for eksempel gennem intelligent teknologi, nytænkning af produktions- og arbejdsgange samt introduktion af ny formgivning, nye produkter, materialer eller indretninger. Kategorien er relevant i en lang række forskellige kontekster, både i og uden for de etablerede sundhedsinstitutioner.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, der demonstrerer, hvordan løsningen fremmer sundhed i krop og sind, og bidrager til øget livskvalitet hos brugeren.

Tidligere finalister og vindere: Healthy Life

Liveable Cities

– en designpris for designdrevne løsninger, der menneskeliggør og forenkler livet i byer.

Vinderen af denne pris har med en løsning demonstreret et signifikant bidrag til forbedret velfærd, velvære eller muligheder for byboere, som samtidig har en positiv effekt på byens miljø og økologi. Indsendelser kan være komponenter eller systemer for byliv – så omfanget af denne kategori er bredt og behøver ikke nødvendigvis være arkitektoniske løsninger.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af dokumentation, der tydeligt forklarer løsningen, samt hvordan og i hvilket omfang den har haft en effekt på livet i byer.

Tidligere finalister og vindere: Liveable Cities

Message Understood

– en designpris for løsninger, der leverer et budskab på effektiv, enkel og smuk vis.

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan være en stærk formidler.

Prisen illustrerer designs evne til at kommunikere og engagere på en måde, der matcher modtagernes behov, ønsker, adfærd, værdier og sociale kontekst.

Prisen kan gå til ethvert fremragende kommunikationsdesign, uanset platform, medie eller skala. Ethvert koncept for design af engagerende, æstetisk veludført og præcis kommunikation med maksimal gennemslagskraft og minimal redundans, kan komme i betragtning.

Indsendelser bør forklare designets kontekst, så budskabet og hvordan det formidles, er tydeligt for juryen.

Tidligere finalister og vindere: Message Understood

Outstanding Service

– en designpris for løsninger, der forbedrer eller redefinerer en service.

Denne pris illustrerer, at design kan være et effektivt redskab til at nytænke eller forbedre en eksisterende service eller introducere en helt ny service.

Prisen gives til en serviceløsning, der er mere brugervenlig, konkurrencedygtig og relevant for kunderne eller brugerne. Serviceløsningen kan for eksempel føre til bedre infrastruktur eller kommunikation, eller til mere effektive samspil mellem mennesker.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, der demonstrerer, hvilken eksisterende service, der forbedres eller ny service, der leveres, og på hvilken måde denne ny service er ‘outstanding’ i forhold til bruger, økonomi eller samspil mennesker imellem.

Tidligere finalister og vindere: Outstanding Service

Save Resources

– en designpris for løsninger, der gør det muligt at udnytte eller anvende ressourcer effektivt.

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan føre til en bedre anvendelse eller udnyttelse af naturlige eller menneskeskabte ressourcer.
Reducering af naturlige ressourcer gennem design kan ske på mange forskellige måder – fx gennem bæredygtige og cirkulære løsninger og modeller. Det kan være gennem rene, effektive løsninger, der har en positiv effekt på miljøet, eller ved at reducere brugen af naturlige ressourcer betydeligt.

Reducering af menneskeskabte ressourcer gennem design kan ske ved at reducere omkostninger (gennem for eksempel re-design, forenklet konstruktion, forenkling i processer, bedre logistik) eller ved at tilskynde cirkulær økonomi, der gør det muligt for os at dele, låne eller leje de ting, vi har brug for. Løsninger, der sparer tid, er også eksempler på ressourcebesparelser.

Indsendelser i denne kategori bør forklare hvordan og hvilke ressourcer, der spares på, og den effekt som ressourceeffektiviteten har givet.

Tidligere finalister og vindere: Save Resources

Visionary Concepts

– en designpris for løsninger, der er uden for rækkevidde, men ikke ude af syne.

Denne pris gives til en designløsning eller et innovativt og visionært koncept, der peger på radikale nye muligheder i en given forretningsmæssig, social eller kulturel kontekst.

Juryen vurderer blandt andet, hvorfor designløsningen eller konceptet har potentiale til at skabe en radikal ny mulighed eller forskel i virksomheder eller i en social eller kulturel kontekst. Et visionært designkoncept kan findes indenfor alle genrer og sektorer.

Indsendelsen skal tydeligt forklare hvorfor løsningen eller konceptet bør betragtes som visionært. Juryen bedømmer konceptet ud fra løsningens innovationshøjde. I modsætning til andre priser, behøver ’Visionary Concept’ ikke at være realiseret eller implementeret.

Tidligere finalister og vindere: Visionary Concepts

SPECIAL AWARD CATEGORIES

Disse kategorier er specielle i den forstand, at de har nogle andre kriterier for nominering og en anden tidsramme for implementering. Nogle af disse kategorier har ingen finalister, men kun en vinder.

Icon Award

– en designpris for et unikt koncept eller en løsning, der er blevet et internationalt ikon.

Denne pris gives for et koncept, et produkt eller et arbejde, der er blevet et ikon for dansk design. Konceptet eller arbejdet skal være unikt, velkendt og beundret internationalt og udgøre et fremragende eksempel på den danske designtradition. Konceptet eller arbejdet er monumentalt og i sig selv en del af det danske (design) brand.

Prisen kan også gives til en person for en arbejdsindsats eller et livslangt oeuvre, der samlet set er blevet ikonisk.

Alle, inklusiv juryen, er velkommen til at nominere kandidater til denne pris. Dog skal personen, der indsender nomineringen tydeligt motivere, hvorfor indsendelsen bør betragtes som et internationalt ikon for dansk design.

I denne kategori er der ingen finalister, men kun én vinder.

Tidligere finalister og vindere: Icon Award

Employment Growth

– en designpris for løsninger, der skaber arbejdspladser i Danmark.

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan skabe beskæftigelse. Ved at skabe produkter og serviceydelser, som folk faktisk ønsker og finder meningsfulde, kan design yde et betydeligt bidrag til et lands økonomi og skabe nye arbejdspladser. Designtænkning kan også skabe nye virksomheder og brancher og dermed bidrage til den samlede økonomi og jobskabelse.

Denne pris gives enten til en virksomhed eller en organisation for dennes evne til over tid at skabe jobs gennem strategisk brug af design, eller til et stærkt forretningskoncept eller en anden type designløsning, der demonstrerer, hvordan integrationen af designtænkning kan føre til exceptionel national og/eller international succes og jobvækst.

Indsendelserne i denne kategori skal understøttes af tal, der illustrerer, hvordan virksomhedens løbende strategiske tilgang til design eller løsninger har bidraget til at skabe arbejdspladser enten i egen organisation, i relaterede industrier, hos samarbejdspartnere, underleverandører eller hos kunder.

I denne kategori er der ingen finalister, men kun én vinder.

Tidligere finalister og vindere: Employment Growth

Young Talent

– en designpris for et exceptionelt talent, 30 år eller yngre.

Formålet med denne pris er at styrke og synliggøre talentmassen i Danmark på designrelaterede områder.

Young Talent Award gives til en exceptionel ung designer eller iværksætter, der er et godt eksempel på den nordiske designtradition, og som har både mod og evne til at skabe fornyelse.

Kandidaterne til denne pris nomineres af designskolerne, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen.

Tidligere finalister og vindere: Young Talent

Mod Utopia

en designpris for kritisk design eller design kritik der fungerer som inspiration for den samlet designindustri

Med denne pris ærer vi kritisk design eller provokationer, der får os til at genoverveje, genfinde eller omformulere designets omfang og formål.

Som designindustri arbejder vi på at forbedre ting – og ønsker at gøre tingene bedre for mennesker og planeten som helhed. Vi skal dog regelmæssigt udfordres på vores antagelser af kunstnere, forfattere, filosoffer og andre kritiske tænkere. Går vi i en god retning, eller skal vi forestille os alternative fremtider?

Formålet med denne pris er derfor at anerkende kritiske tænkere, hvis filosofier og ideer udfordrer eller inspirerer designindustrien til at revurdere sig selv og forestille sig alternative fremtider, der ikke blot er en forlængelse af det nuværende paradigme.

People’s Choice

– en designpris for løsninger, der vælges af folket

Formålet med denne pris er at skabe interesse for en bredere forståelse af design i offentligheden.

Alle i Danmark kan stemme på finalisterne i denne kategori.

Tidligere finalister og vindere: People’s Choice