Danish Design Award regler

Ved tilmelding accepteres

 • At alle parter bag produktet eller løsningen har givet deres samtykke til tilmeldingen.
 • At alle oplysninger er givet på tro og love. Hvis det viser sig, at der er givet urigtige oplysninger, er tilmeldingen ugyldig. Indsenderen bekræfter ligeledes ved sin tilmelding, at der ikke verserer nogen sag om originalitet, plagiat eller lignende mod de tilmeldte produkter eller løsninger.
 • At juryens kommentarer til de præmierede produkter og løsninger alene omhandler disses designrelaterede egenskaber og ikke kan tages til indtægt i sager vedrørende originalitet, plagiat eller aftaler mellem producent og tredjemand.
 • At fremsendelse og returnering af produkter og løsninger sker for tilmelderens regning og risiko. Juryen påtager sig intet ansvar for tab og skader, som tilmelderen måtte lide i forbindelse med bedømmelse og opbevaring af de tilmeldte produkter og løsninger.
 • At tilmelderen sikrer, at Danish Design Award har ret til – uden betaling – at anvende tekster og elektronisk materiale (billeder, video), der er uploadet ved designløsningens tilmelding eller efterfølgende fremsendt til Danish Design Award, til kommunikationsformål; herunder, men ikke begrænset til, pressemateriale, kataloger, websteder og tredjeparts markedsføring. For eksempel i trykte eller elektroniske medier.

Hvad kan få Danish Design Award?

 • Danish Design Award tildeles et bredt spekter af designløsninger – fra produkter, digitalt design, til servicedesign og systemer.

Hvad kan tilmeldes?

 • Designløsningerne skal ved tilmeldingen være færdigudviklet og i produktion eller brug.
 • Projekter og prototyper kan ikke tilmeldes.
 • Designløsninger må ved tilmelding ikke have være på markedet eller i brug i mere end 4 år.
 • Designløsninger, der ikke tidligere er valgt som finalist eller vinder af Danish Design Award.

Hvem kan tilmelde sig?

 • Alle kan tilmelde sig, dvs. alle private og offentlige virksomheder og alle designere kan tilmelde emner til Danish Design Award. Det vil sige producenter, forhandlere, institutioner, designere eller andre, der står bag udviklingen af designløsninger. Danske virksomheder, der har samarbejdet med en udenlandsk designer, og danske designere, der har samarbejdet med en udenlandsk virksomhed, kan også deltage.

Young Talent
Emner til Young Talent Award må ikke være over 30 år ved tilmeldingsfristen (1. februar 2017)

Jury

 • Alle oplysninger behandles fortroligt af juryen.
 • Hvis en tilmeldt designløsning medfører, at et jurymedlem er inhabilt, udelukkes medlemmet fra voteringen af alle emner i den pågældende kategori.

Læs mere: Om juryen

Hvordan bedømmes designløsningerne?
Juryen bedømmer de indsendte designløsninger ud fra fire kriterier:

 1. Har det skabt værdi for mennesker, virksomheder og samfund?
 2. Udtrykker det forståelse for brugerens behov og livssituation?
 3. Er det visionært, og kan det være med til at vise vejen for andre?
 4. Er det udført æstetisk og med omhu?

Bedømmelsen af de indsendte løsninger sker i to runder:

 • Online afstemning. Juryen vurderer de tilmeldte designløsninger og udvælger de løsninger, der går videre til næste runde (jurymøde).
 • Jurymøde. Juryen udpeger finalisterne. Inden jurymødet vil indsenderen blive bedt om at levere et fysisk eksemplar af designløsningen eller en planche med præsentation af løsningen eller oplyse om, hvor den kan ses/opleves. Finalisterne offentliggøres den 3. april 2017. Vinderne udpeges blandt finalisterne og kåres ved awardfesten den 8. maj 2017 i Dansk Industri og den 31. maj 2017 i Kolding.