Award-year
Design solution
VenligBolig
Winner of
Nominated In
Production Year
2016
Organisation
VenligBoligfonden,
Gribskov Kommune,
Frederiksberg Kommune
Designvirksomhed
2+1 Idébureau og ONV Arkitekter
Designer
Søren Rasmussen,
Johan Galster,
Joakim Kerrn Malmgren,
Marie Mikkelsen

VenligBolig er et boligkoncept, der skaber mulighed for, at boligejere og byer kan byde flygtninge velkommen i samfundet og lokalområdet.

Juryen siger
VenligBolig er en socialt design, men det er også en velfærdsvision, som samtænker integration, borgerinddragelse og deleøkonomi i forsøget på at løse en presserende samfundsopgave. Ideen er konkret og realiserbar, og arkitektonisk bygger VenligBoligen videre på en dansk tradition for socialt boligbyggeri i høj kvalitet. Det nyskabende i konceptet ligger imidlertid i det gennemtænkte koncept, der gør det enkelt for kommuner og borgere at samarbejde om at finde egnede boliger til flygtninge og samtidig forhindre øget ghettodannelse. Udover partnerskabet mellem kommunen og boligejeren, opstår der et partnerskab med uformel samskabelse mellem den danske og den potentielt nydanske familie, som gennem interaktion samarbejder om at bygge bro over kulturelle og sproglige forskelle.

See the jury members