Award-year
Design solution
Bio PV
Winner of
Nominated In
Production Year
2020
Virksomhed
European Energy A/S
Designvirksomhed
KIRT x THOMSEN

En metode til at producere solenergi fra lavtliggende landarealer, som har potentialet til at reducere CO2-udledninger fra sådanne arealer, og øge biodiversiteten.

Juryen siger
Visualiseringen og pilotprojektet adresserer to meget vigtige temaer i Danmark. Hvordan vi øger biodiversiteten, og hvordan vi undgår, at lavtliggende landarealer udleder kuldioxid i atmosfæren, når de drænes. Der er 70.000 hektar af disse arealer i Danmark (1 hektar = 10.000 kvadratmeter), så dette er en meget betydelig og rettidig løsning. Juryen bemærker også, at der i øjeblikket pågår en vigtig politisk diskussion omkring dette emne i Danmark. Her er så en designløsning, der kan addressere problemet.

See the jury members