Award-year
Design solution
Min Plan
Category
Production Year
2015
Kommune
Kolding Kommune
Designvirksomhed
MADE
Designer
Uffe Thorup Thomsen
Jane Kloster

Et redskab udviklet til det danske sygedagpengesystem. Det forklarer de meget komplekse regler på en meget enkel måde og giver borgeren mulighed for at tage hånd om sin egen sag og blive hurtigere rask.

Juryen siger
Kognitive vanskeligheder kan både være et symptom på og en følge af at befinde sig i stressede livsomstændigheder som langvarig sygdom. Der er derfor et stort behov for designløsninger, der hjælper mennesker med nedsat kognitivt funktionsniveau til at navigere i de ofte komplicerede regler og tilbud, der udgør den danske sygedagpengemodel. Min Plan er en grafisk enkel og velfungerende løsning, der ifølge jobcentrene giver bedre overblik og skaber grundlag for et mere ligeværdigt samarbejde mellem borger og system.

See the jury members