Danish Design Award regler

Hvad kan få Danish Design Award?

 • Danish Design Award tildeles et bredt spekter af designløsninger. Alle designløsninger – såvel produkt- og indretningsløsninger, digitale løsninger, grafiske- og brandingmæssige løsninger, serviceløsninger m.fl. – kan tilmeldes i alle kategorier. Valget af hvilken kategori, der tilmeldes i, skal alene tage udgangspunkt i, hvilken effekt, den pågældende løsning har. Det betyder, at der i en og samme kategori kan være tilmeldt så forskellige designløsninger som en stol, en indretning, en softwareløsning, et servicedesign, et solcelleanlæg og en motor.

Hvad kan tilmeldes?

 • Designløsningerne skal ved tilmeldingen være færdigudviklet og i produktion. Helt enkelt, designløsningen skal være i brug.
 • Projekter, koncepter og prototyper kan ikke tilmeldes. Undtaget herfra er designløsninger tilmeldt Visionary Concepts.
 • Designløsninger må ved tilmelding ikke have være på markedet eller i brug i mere end fire år. Undtaget herfra er designløsninger tilmeldt specialpriserne Employment Growth, Icon Award og Young Talent.
 • Designløsninger, der ikke tidligere er valgt som vinder af Danish Design Award. En designløsning må desuden ikke tilmeldes i en kategori, hvor den tidligere har været valgt som finalist.

Hvem kan tilmelde sig?

 • Alle kan tilmelde designprodukter- og løsninger til Danish Design Award, dvs. alle private og offentlige virksomheder og alle designere. Danske virksomheder, der har samarbejdet med en udenlandsk designer, og danske designere, der har samarbejdet med en udenlandsk virksomhed, kan også deltage.

Young Talent

Emner til Young Talent Award må ikke være over 30 år ved tilmeldingsfristen (14. december 2021)

Jury

 • Alle oplysninger behandles fortroligt af juryen.
 • Hvis en tilmeldt designløsning medfører, at et jurymedlem er inhabilt, udelukkes medlemmet fra voteringen af alle emner i den pågældende kategori.

Læs mere: Om juryen

Hvordan bedømmes designløsningerne?

Juryen bedømmer de indsendte design produkter og løsninger baseret på fire værdier og effekt kriterier:

  1. Effekt – Genererer løsningen bæredygtig, social eller økonomisk værdi?
  2. Kontekstforståelse – Reflekterer løsningen en forståelse for brugernes behov og livssituation
  3. Innovationshøjde – Er løsningen ny, skaber den ny værdi og er det sandsynligt, at den vil fungere som inspiration for andre?
  4. Designkvalitet – Viser udførelsen godt håndværk og æstetiske kvaliteter?

Design kan skabe værdi og effekt på mange parametre; økonomiske, kulturelle og sociale. Det vil Danish Design Award gerne hylde. Derfor er der under hver kategori angivet input til, hvilken dokumentation eller argumentation for værdi, der skal indgå i motivationsteksten i forbindelse med tilmelding.

Bedømmelsen af de indsendte løsninger sker i to runder:

 • Online afstemning. Juryen vurderer de tilmeldte designløsninger og udvælger de løsninger, der går videre til næste runde (jurymøde).
 • Jurymøde. Juryen udpeger finalisterne. Inden jurymødet vil indsenderen blive bedt om at levere et fysisk eksemplar af designløsningen eller en planche med præsentation af løsningen eller oplyse om, hvor den kan ses/opleves. Finalisterne offentliggøres d. 8. november 2021. Vinderne udpeges blandt finalisterne og kåres ved awardfesten d. 25. november 2021.

Ved tilmelding accepteres:

 • At alle parter bag produktet eller løsningen har givet deres samtykke til tilmeldingen.
 • At alle oplysninger er givet på tro og love. Hvis det viser sig, at der er givet urigtige oplysninger, er tilmeldingen ugyldig. Indsenderen bekræfter ligeledes ved sin tilmelding, at der ikke verserer nogen sag om originalitet, plagiat eller lignende mod de tilmeldte produkter eller løsninger.
 • At juryens kommentarer til de præmierede produkter og løsninger alene omhandler disses designrelaterede egenskaber og ikke kan tages til indtægt i sager vedrørende originalitet, plagiat eller aftaler mellem producent og tredjemand.
 • At fremsendelse og returnering af produkter og løsninger sker for tilmelderens regning og risiko. Juryen påtager sig intet ansvar for tab og skader, som tilmelderen måtte lide i forbindelse med bedømmelse og opbevaring af de tilmeldte produkter og løsninger.
 • At tilmelderen sikrer, at Danish Design Award har ret til – uden betaling – at anvende tekster og elektronisk materiale (billeder, video), der er uploadet ved designløsningens tilmelding eller efterfølgende fremsendt til Danish Design Award, til kommunikationsformål; herunder, men ikke begrænset til, pressemateriale, kataloger, websteder og tredjeparts markedsføring. For eksempel i trykte eller elektroniske medier.