Om juryen
danish design award jury 2022

Danish Design Awards jury består af 16 medlemmer fra både ind- og udland med stor viden og erfaring inden for design og forretning.

Du kan se juryen for 2022 her: Oversigt over jurymedlemmer 2022

Juryens sammensætning

Juryen til Danish Design Award udpeges hvert år i fællesskab af Dansk Design Center og Design denmark. Jurymedlemmer udpeges på grund af deres individuelle faglige kvalifikationer, og ikke som repræsentanter for en organisation eller virksomhed.

Se juryen 2021: Oversigt over jurymedlemmer 2021
Se juryen 2020: Oversigt over jurymedlemmer 2020
Se juryen 2019:
Oversigt over jurymedlemmer 2019
Se juryen 2018:
Oversigt over jurymedlemmer 2018
Se juryen 2017
: Oversigt over jurymedlemmer 2017
Se juryen 2016: Oversigt over jurymedlemmer 2016

Juryens medlemmer udpeges for et år ad gangen. For at sikre kontinuitet i juryarbejdet, vil en del af jurymedlemmerne typisk fungere i mere end et år, men maksimalt tre år ad gangen. Efter en sådan tre-års periode kan et jurymedlem først udpeges igen efter to års pause.

Flertallet af jurymedlemmerne skal have en professionel, designfaglig baggrund, og der tilstræbes en ligelig kønsfordeling. Juryen skal inkludere internationale profiler, selv om flertallet af medlemmerne har dansk baggrund.

En juryformand udpeges blandt jurymedlemmerne. Juryformanden er ansvarlig for at sikre, at reglerne for inhabilitet overholdes på jurymødet. Juryformanden skal være inden for designfeltet, optræde som talsmand for juryen og udvise særlig interesse i at respektere konkurrencereglerne.

Juryens arbejde og forpligtelser

Ved at indtræde i juryen forpligter man sig til at fungere som ambassadør for Danish Design Award og spille en aktiv rolle i forhold til rekruttering og indsendelse af løsninger til Danish Design Award.

Hvert jurymedlem forpligter sig til at optræde uafhængigt af egne interesser, til at oplyse om alle forhold relateret til interessekonflikter og habilitet, samt til at behandle alle informationer fortroligt.

Juryproces og bedømmelse

Juryens bedømmelse af de indsendte designløsninger finder sted ad to omgange: Først en digital afstemning blandt samtlige indsendte løsninger, hvor der findes et antal shortlistede. De shortlistede løsninger bedømmes dernæst ved et jurymøde, hvor hele juryen mødes for at vurdere og diskutere løsningerne ud fra Danish Design Awards bedømmelseskriterier.

Læs mere: Kriterier og bedømmelse

Jurymødet sluttes af med en skriftlig og anonym afstemning. Afstemningen varetages og sikres af controllere fra Design Society, og juryen kender ikke resultaterne af afstemningen før finalister og vindere offentliggøres.

Sådan udvælger vi vores jury: Jury Guidelines

Habilitet

Idet juryen er udvalgt blandt de førende faglige designkompetencer i Danmark, kan der opstå interessekonflikter, hvor jurymedlemmet er involveret i en eller flere indsendte designløsninger.

For at sikre at det bedst mulige felt af designløsninger kan deltage i Danish Design Award, kan jurymedlemmer indsende løsninger – men han/hun udelukkes fra at deltage i såvel online-afstemning som diskussion og afstemning inden for løsningens kategori på selve jurymødet. Denne regel er helt ufravigelig og håndhæves af juryformandskabet, som er ansvarlig for at vurdere habilitetsspørgsmål i forbindelse med juryprocessen.

Et jurymedlem vurderes som inhabilt i en given kategori, hvis:

  • en designløsning kommer fra en virksomhed, som medlemmet ejer eller er ansat i
  • jurymedlemmet har været involveret i udviklingen af en indsendt designløsning
  • en designløsning kommer fra en virksomhed, som medlemmet på anden vis har personlige eller professionelle interesser i; f.eks. hvis løsningen kommer fra en konkurrent, en partner, et familiemedlem el.lign.

Læs også: Ofte stillede spørgsmål