Award-year
Design solution
Vittra Södermalm
Category
Production Year
2012
Organisation
Vittra
Designvirksomhed
Rosan Bosch Studio

På Vittra-skolen undervises eleverne i grupper tilpasset deres individuelle niveau i stedet for traditionel klasseundervisning. Designet af Vittra Södermalm oversætter principperne om anvendt læring til et fysisk læringsmiljø bestående af specialfremstillede indretningselementer i differentierede læringszoner. På Vittra-skolerne er laptops elevernes vigtigste redskab. Her sigter indretningen også mod at imødekomme Vittra’s mål om at integrere digitale medier.

Juryen siger
Vittra Södermalm er en friskole, som arbejder med nye former for læring og blandt andet baserer læring på brug af digitale teknologier, f.eks. laptops. Udformningen af det fysiske rum befordrer i beundringsværdig grad nye og bedre former for læring. Samtidig understøtter designet kreativt og loyalt skolens didaktik og beslutning om at kombinere differentierede læringszoner og -modus med digital teknologi i elevernes læring. Det er visionært ud fra et læringsperspektiv, og designet er tilsvarende visionært i sin bestræbelse på at forløse den didaktiske tilgang.

See the jury members