Award-year
Design solution
The space as co-educator
Category
Production Year
2018
Virksomhed
Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen
Designvirksomhed
JJW ARKITEKTER
Designer(e)
Stine Holscher, Anja Toxværd

Løsningen adresserer, hvordan udformningen af rum kan berige og understøtte læring ved at give eleven mulighed for nysgerrigt at udforske nye vidensområder som en naturlig del af skoledagen.

Juryen siger
Løsningen viser, hvordan design kan adressere selve grundlaget for vores samfund, såsom uddannelse. “Space as co-educator” er et legende læringsmiljø, der hylder glæden ved at lære på tværs af generationer. Børn, forældre og undervisere mødes i et inspirerende rum, hvor visuelt indhold danner udgangspunktet for kommunikation og læring. Det tager lang tid at evaluere et uddannelsesmæssigt initiativ, men udadtil viser denne skole, hvad man kan opnå, når design får lov at spille en større rolle i gentænkningen af et læringsmiljø.

See the jury members