Award-year
Design solution
TACTUS
Category
Production Year
2017
Virksomhed
Specialcenter Marielundskolen
Designvirksomhed
Design School Kolding, LAB for Social Inclusion
Designer
Jacqueline De Abrew,
Maja Lindstrøm Freese
Økonomisk støtte
VELUX FONDEN

Et redskab til involvering af børn og unge på specialskolen Marielund, bestående af to kasser med objekter, der støtter børn i at tale om og forstå deres egne tanker og følelser.

Juryen siger
At lære sætte ord på egne tanker og følelser er et vigtigt skridt i behandlingen af udsatte børn. TACTUS hjælper med sine appellerende farver, former og taktilitet denne kommunikation i gang ved at skabe forbindelse mellem kropslige erfaringer og verbal refleksion. Det pædagogiske værktøj bærer præg af at være udviklet med brugeren i centrum og er et godt eksempel på en samtænkning af produkt og pædagogisk proces.

See the jury members