Award-year
Design solution
Spiromagic
Category
Production Year
2015
Virksomhed
Spiromagic ApS
Designvirksomhed
Sandholt ID
Produkt- og grafisk design, konstruktion
Jesper Sandholt
Ingeniør
Martin Hansen, move Innovation
Forretnings-
udvikling
Jørgen Ole Kjær, Spiromagic Aps

SPIROMAGIC er en kombination af et redskab og en app, der måler dine lungers tilstand. Produktet gør det muligt for kroniske lungepatienter, idrætsfolk, læger og andre at foretage en daglig måling af deres lungefunktion og derved forebygge sygdom, anfald of lægebesøg. Når man ånder ud gennem redskabet, måler appen ens data og lagrer dem i en ekstern database, så man kan tjekke sine data, når man kommer hjem eller på forskellige telefoner og andet udstyr. Redskabet kan bruges med en hånd, men også med to, f.eks. hvis ens hænder ryster.

Juryen siger
Spiromagic er et flot eksempel på designtænkning og på en løsning, der er blevet til i samarbejde med brugerne. En designer, en ingeniør og en forretningsudvikler kortlagde behovene, og brugerne blev inddraget i at håndtere et alvorligt helbredsproblem: I Danmark har 750.000 ud af en befolkning på 5,5 millioner nedsat lungefunktion.

See the jury members