Award-year
Design solution
Projekt Styrket Indsats
Category
Production Year
2015
Virksomhed
Egmont Fonden
Designvirksomhed
Gunes & CO + Reflexio
Designer
Ahmet Günes,
Inger W. Johannsen

Projekt Styrket Indsats introducerer designredskaber på døgntilbud for anbragte børn for at styrke deres læring ved at hjælpe dem med at skabe deres egne løsninger inden for de eksisterende rammer.

Juryen siger
Hvordan motiverer man børn og unge, som har negative erfaringer med skolegang? Det forsøger Projekt Styrket Indsats at give et bud på. Et vellykket og gennemført eksempel på projektdesign, der systematiserer viden og bringer den i spil på nye måder. Projektets gode resultater viser, at det har formået at inspirere både fagfolk og de anbragte børn og unge, der er fokus på.

See the jury members