Award-year
Design solution
My Digital Care Guide
Winner of
Nominated In
Production Year
2018
Virksomhed
Emento A/S
Designvirksomhed
Emento A/S
Designer(e)
Co-created with North Zealand Hospital & New North Zealand Hospital

“My Digital Care Guide” gør det muligt for Nyt Hospital Nordsjælland (NZH) at give et klart og individualiseret flow af kommunikation til patienter før, under og efter en behandling.

Juryen siger
“My Digital Care Guide” udmærker sig ved at være et digitalt produkt, der sætter patienten, mennesket, i centrum, ikke systemerne og behandlingsforløbet i sig selv. Dermed er det en god designløsning og ikke kun et koncept. App’en har en tydelig, holistisk funktionalitet og kan forandre den måde, vi interagerer med sundhedssystemet på i dag. Samtidig kan den være med til at sænke omkostningerne i en økonomisk presset sektor, da den minder patienterne om at møde op til behandlingerne. I et land som Danmark, med et skattefinansieret sundhedssystem, er det til gavn for hele samfundet.

See the jury members