Award-year
Design solution
Konkursportalen.dk
Category
Production Year
2017
Virksomhed
Kammeradvokaten/ Advokatfirmaet Poul Schmith
Designvirksomhed
HelloGroup,
Loft37
Designer
Cecilie Dannisøe,
Mai Aastrup Kaysi

Konkursportalen er en digital løsning, der muliggør hurtigere og billigere bobehandling. Portalen reducerer kompleksiteten og øger gennemsigtighed og informationsdeling mellem kreditorer og kurator.

Juryen siger
Den digitale platform flytter en hidtil manuel proces med behandling af konkursboer til en online tjeneste. Derved skaber man øget transparens og forventningsafstemning for alle brugere, hvilket sænker konfliktniveauet mellem to parter med forskellige interesser. Et godt eksempel på nytænkende og brugervenligt servicedesign, der forbedrer en eksisterende service.

See the jury members