Award-year
Design solution
H.O.W. – Hands On Woven
Winner of
Nominated In
Production Year
2015
Virksomhed
Den erhvervs-
drivende fond Blindes Arbejde
Designer
Rosa Tolnov Clausen

H.O.W. – Hands On Woven har udviklet en taktil værktøjskasse, der gør det muligt at inddrage blinde vævere som med-designere i design, udvikling og produktion. Med denne taktile værktøjskasse kan blinde vævere træffe æstetiske og tekniske valg ud fra følesansen og klare systemer samt, for svagsynede vævere, afstemte farveskemaer. Alle tekstiler, der fremstilles ved hjælp af dette system, er unikke, da væveren vælger forskellige kombinationer af teknikker og dermed kan opnå et individuelt udtryk.

Juryen siger
HO.W. – Hands On Woven engagerer brugeren og giver os en god oplevelse. Hele ideen med at skabe et design på en måde, der krydser mellem sanserne, er fantastisk. Designet inviterer os med ind i en andens perspektiv – det opfordrer os til at “se med fingrene” og opleve verden gennem en andens perspektiv og en anden sans. Det er alletiders værktøj, som kan oversætte den blinde vævers oplevelse for os. Projektet H.O.W – Hands On Woven gør det desuden muligt for blinde vævere at skabe produkter, der er kommercielt bæredygtige på markedet. Det er stærkt og inkluderende projekt.

See the jury members