Award-year
Design solution
Det Åndbare Hus
Category
Production Year
2017
Virksomhed
Egen Vinding og Datter
Designvirksomhed
House Arkitekter
Designer(e)
Søren Blicher

Det Åndbare Hus er en bæredygtig bygning skabt af lokale, komposterbare naturmaterialer med fokus på minimalt ressourceforbrug.

Juryen siger
Det Åndbare Hus anviser og minder os om at gen-indtænke en lang række byggematerialer og -metoder fra fortiden, i moderne byggeri. Materialer og metoder som vi har glemt, men som vi med fordel kan anvende igen. Bl.a. fordi materialerne og metoderne er langt mere bæredygtige end hvad, der anvendes i mange byggerier i dag. Det Åndbare Hus har på mange måder været et eksperiment i at bygge et 100% bæredygtigt hus og har på sin vis fungeret som et lab, der har lært og fortsat lærer os om, hvordan vi kan bevæge os fremad ved at gå tilbage og genopdage traditionelle byggemetoder. Huset lærer os både om alt det som fungerer og det som ikke gør. Huset har været med til at tilskynde bæredygtig udvikling i byggebranchen og på den måde bidraget til at change the game for fremtidens bæredygtige byggeri.

See the jury members