Award-year
Design solution
Design to Improve Life Education
Category
Production Year
2012
Organisation
INDEX: Design to Improve Life
Designer
INDEX: Design to Improve Life,
UCC,
City of Copenhagen,
City of Malmo,
University of Southen Denmark,
Danish Ministry of Teaching,
Go'Process, 100 teachers, 10.000 students/pupils

Design to Improve Life Education (DILE) er et læringsformat, der sætter designbaseret bæredygtig innovation på dagsordenen i skolerne og aktiverer talentmassen i skolerne som en ressource for samfundet. Lærerne trænes i at lede strukturerede, inkluderende og kreative læringsprocesser, der motiverer alle børnenes kompetencer, mens de lærer af reelle livsudfordringer omkring sig.

Juryen siger
Design to Improve Life Education bringer et enestående didaktisk helhedssyn i spil med designmetoder, skaber helt nye veje for læring og bæredygtighed og giver børn og unge et unikt afsæt for bedre læring en konstruktiv, handlingsorienteret tilgang til centrale udfordringer i deres tilværelse. Ud over det konceptuelt helt unikke omfatter designtilgangen forbilledlig inddragelse af såvel børn i tusindvis som lærere og eksperter i pædagogik, og metoden har succes så forskellige steder som Helsingør, Colorado, Århus og Taipei.

See the jury members