Årets finalister i 2020 afspejler de positive kræfter i design

Onsdag den 18. marts afsløres årets finalister til Danish Design Award med verdensklasse designløsninger inden for blandt andet sundhed, læring og teknologi. Læs juryformandens tanker om årets finalistløsninger her. 

Lad mig først og fremmest konstatere, at vi står midt i en krise, der vil få store konsekvenser fremadrettet – og som naturligvis også påvirker den ramme, vi ser årets Danish Design Award i. Når det er sagt, er det som juryformand en stor glæde at se de fantastiske designløsninger, der er sendt ind til årets Award.

Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, der hylder de gode designløsninger inden for et bredt spektrum – både konkrete produkter og system- og servicedesign. For at favne bredden i designfeltet er Danish Design Award inddelt i en række definerede kategorier. Tilsammen mener vi, at disse kategorier rummer plads til at vise og anerkende hele designspektret.

I år var mit andet år i juryen for Danish Design Award, – og i år var jeg også formand for juryen. Som formand skal jeg bl.a. sikre, at reglerne vedrørende inhabilitet bliver respekteret og overholdt. Det er en intens og spændende proces at være i juryen sammen med en fantastisk samling af super kompetente og kloge hoveder fra ind- og udland, som alle har det vigtige til fælles, at de på forskellig måde brænder for design og ved, at design i sandhed kan gøre en forskel. En forskel for et bedre klima gennem bæredygtige løsninger, og en forskel for samfund og de mennesker, samfundet består af.

I år har der været mange spændende indsendelser, og udvælgelsen har været svær. Fælles for dette års indsendelser og finalister er et oprigtigt fokus på at skabe bæredygtige løsninger, og at forholde sig til de klimaforandringer, vi ståroverfor. Vi har set nyskabende produkter, som forbedrer arbejdssituationer, f.eks. på sundhedsområdet, æstetiske løsninger til indretning af rum, som samtidigt er bæredygtige og bruger restmaterialer på fineste vis – og virtual reality som redskab til at få vores fælles omsorg for kloden aktiveret.

Alle disse spændende, nytænkende, gode, smukke, relevante designløsninger giver os et interessant billede af, hvad der rører sig inden for design netop nu, ude i virksomhederne, på designuddannelserne og blandt forskellige aktører i erhvervslivet. Både når det gælder nye former for og tilgange til begrebet læring, gennem spil og forskellige former for interaktion mellem digitale platforme og fysisk aktivitet.

Der er så mange gode designbaserede og meningsfulde bud på at nytænke eller forbedre produkter, services eller en situation. Og gudskelov! For aldrig har der været så meget brug for design – som tænkning, handling og konkrete produktløsninger. Årets finalister afspejler de positive kræfter, der er tilstede i design, og de områder vi skal fokusere på i 2020 og fremadrettet.

Løsningerne indgyder tillid til, at positive forandringer er mulige og viser gå-på-mod til at løse klimaudfordringer, konflikter mellem mennesker, tilgodese menneskers behov, skabe muligheder for inspirerende læring, bryde med vanetænkning og innovere, eksempelvis ved at bruge kunstig intelligens med mennesket og planeten i fokus.

Den største udfordring, Dansk Design skal være med til at løse i de kommende år er, efter min mening, at skabe en transformation til virkeligt bæredygtige løsninger, som er velovervejede, smukke, nytænkende, brugervenlige. Samtidigt skal de være en god forretning for erhvervslivet, så vi i sandhed kommer ud over såkaldt ”green-washing”, hvor virksomheder smykker sig med grønne fjer uden reelt at gøre en forskel.

Dette kræver, at nye åbne partnerskaber etableres og flere samarbejder på tværs, bl.a. ved at bruge hinandens restmaterialer og dermed minimere affald. Det er en kæmpe omstillingsproces, som vi alle skal tage del i. Derfor er det også meget positivt, at så mange indsendelser til Danish Design Award forholder sig seriøst til bæredygtighed i deres projekter. Og ligeså interessant at opleve at juryen også vægter omtanke for miljø, som en vigtig parameter i designløsningerne, en faktor vi bliver nødt til at forholde os til og ikke kan ignorere.

Danmark har en unik mulighed for at være foregangsland, når det gælder implementeringen af bæredygtige designløsninger, både i systemtænkning og iservices og produktløsninger. Vi er små, men rige! Vi har engagerede kommuner, en god infrastruktur, et velfungerende sundheds- og velfærdssystem, og et demokrati med flad struktur, høj digital udvikling, højt uddannelsesniveau, stærk borgerindflydelse osv. Vi har så mange muskler at sætte i spil.

Vi kan blive en rollemodel inden for industrien, emballage- og vareproduktion, møbler, beklædning, energi, arkitektur, belysning, velfærdsdesign, offentlige rum, transport – hele cyklussen! Men det kræver, at vi sammen udtænker og skaber visionære, kompetente, smukke, menneskelige og langtidsholdbare udviklingsprocesser og designløsninger.

Christina Halskov
Juryformand, Danish Design Award 2020
Designer og partner i Halskov & Dalsgaard Design

Andre artikler