Designrådets Ærespris uddeles ved Danish Design Award

Blandt tidligere modtagere kan nævnes Verner Panton, Jacob Jensen, Nanna Ditzel og Knud Holscher og også Coloplast og Anders Knutzon for hans arbejde for og med design i B&O regi. Senest modtog Designit prisen for deres samlede virke.

Designrådets Ærespris er en væsentlig udmærkelse inden for dansk design og har siden 1980 været tildelt personer eller virksomheder, som på afgørende vis har bidraget til det danske designmiljø og demonstreret designs værdi i nye som velkendte produkter, serviceydelser eller systemer – såvel digitalt som analogt.


Designrådets Ærespris kan gives til:

  • Enkeltpersoner
  • Designvirksomheder
  • Organisationer med design som en væsentlig del af organisationens DNA

Prisen er en anerkendelse for:

  • Lang og tro tjeneste i designfagets navn
  • Anvendelse af designmetoder, -ydelser, produkter osv. På en måde, der promoverer designs værdiskabelse for brugerne
  • Manifestation af faget i form af værdiskabende aktiviteter, produkter, udgivelser osv.
  • Har haft og har væsentlig betydning for designfaget
  • Harmonerer med dansk designs DNA

Designrådet er Danmarks tænketank for det danske designfelt. Designrådet har til formål at fremme dansk design ved at udtænke og udforske nye perspektiver på design. Designrådet kalder det designfritænkning.

Læs mere om Designrådet her.

Andre artikler