DI: Godt design er en afgørende faktor for virksomheders konkurrenceevne

Dansk Industri har siden relanceringen af Danish Design Award i 2016 været en af awardens meget vigtige partnere. Danish Design Award har talt med Kim Graugaard, fungerende adm. direktør Dansk Industri.

Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation og repræsenterer 11.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. DI har den vision, at Danmark skal være verdens bedste land at etablere og drive virksomhed i – hvad enten det drejer sig om iværksættere, der skal finde fodfæste, danske virksomheder, der skal vokse og erobre eksportmarkeder eller udenlandske virksomheder, der skal udvide forretningen i Danmark.


Hvorfor er Danish Design Award en pris, som DI har valgt at støtte op omkring?

Det er vigtigt at fejre dansk design. Nogle gange tager vi værdien af et godt design for givet, og glemmer, hvor god en forretning design faktisk er for Danmark.  Danske virksomheder excellerer i up-market-produkter inden for blandt andet maskiner, pumper, ventiler, højtalere, vindmøller, sundhedsløsninger, høreapparater, møbler, svinekød, mælk og ost. Når man taler om design, tænker man ofte på de danske møbelklassikere, som har været – og i øvrigt stadig er – en stor dansk succes. Design er dog meget, meget mere. Et godt design er en af de afgørende faktorer, når danske virksomheder skal klare sig i den internationale konkurrence, og det er baggrunden for, at DI bakker op om Danish Design Awards.

Hvilken rolle spiller design for DI?

Man kan se design som en løftestang – en forretningstilgang – hvor det handler om at se på, hvad mennesker har brug for. Og hvad, der giver dem værdi i deres hverdag. Det er relevant for mange forskellige virksomheder. Selvfølgelig er der nogle brancher, som er mere ”designintensive” end andre, men der er virksomheder i alle brancher, som bruger design til at differentiere sig fra konkurrenterne. Derfor arbejder vi i DI med design som en tværgående indsats. Det handler om at pege på værdien af design, skabe gode rammebetingelse og fremme designanvendelse i det brede erhvervsliv.

Hvorfor er design vigtigt for danske virksomheders vækst?

Over halvdelen af dansk vareeksport har så høj en kvalitet, at den kan sælges til priser, der er mindst 15 pct. højere end vores europæiske konkurrenter når op på. Det skyldes, at vi kan tilføre produkterne en højere kvalitet bl.a. ved at arbejde med design. Men konkurrencen er blevet hårdere. Øgede forventninger hos brugerne, øjeblikkelig adgang til information og udviskning af skillelinjen mellem produkt og service stiller nye krav til produkter og service. Vi skal oppe os, hvis vi skal fastholde vores førerposition.

DI er involveret i mange erhvervs- og eksportfremstød, ofte også med fokus på design. Hvad er det vi kan designmæssigt i Danmark, som differentierer os fra andre lande?

Danske virksomheder er gode til at se, hvad mennesker har brug for. Det tror jeg bl.a. kommer af, at vi er gode til at samarbejde. Vi stiller gerne spørgsmål. Nogen vil sige, at vi er møgbesværlige, men vi har en grundlæggende respekt for andre, som giver os evnen til at sætte sig os i den andens sted. Det er også en del af forklaringen på, at vi er gode til at skabe løsninger, der fungerer for mennesker, uanset om det så er pumper eller møbler.

Hvordan ser du fremtiden for dansk design?

Der er store muligheder for dansk design. Men vi er ikke alene på markedet for godt designede produkter og serviceydelser. Globalt har flere og flere virksomheder fokus på, at en fokuseret designtilgang kan være med til at gøre den præcis den forskel, som betyder at kunder foretrækker deres produkt frem for et andet. Verden står ikke stille, så hvis dansk design også i fremtiden skal være et anerkendt kvalitetstempel, så har vi brug for at videreudvikle de styrker, som danske virksomheder allerede har inden for design – på tværs af brancher.

Andre artikler