Hvis man vil designe en bedre verden, skal man begynde i skolen
Vittra Telefonplan
Innovativ uddannelsesmodel: På Brightworks i San Francisco i Californien udfolder undervisningen sig på grænsen mellem klasselokalerne og samfundet omkring dem. Foto: Brightworks School CC-by-nc-nd

Design kan gøre en forskel i hverdagen. Det primære succeskriterium for nutidens og fremtidens skoledesign bør være, at elever og lærere ser det fysiske læringsmiljø som en katalysator for udvikling. Rosan Bosch er founder af og kreativ direktør hos Rosan Bosch Studio.

Skoler skal lære børn de færdigheder, som de får brug for i fremtiden. Men fremtiden er umuligt at forudse, og i dag er det skolens fornemmeste opgave at sikre sig, at børn både har lyst og mod på at udvikle sig resten af livet. At udvikle sig selv er et af menneskets grundlæggende behov. Når vi står stille og keder os, bliver vi syge eller ramt af livsstilssygdomme. Desuden har de fleste arbejdspladser i fremtiden især brug for motiverede medarbejdere, der er i stand til at lære nyt og udvikle sig selv, alt afhængig af hvordan jobbet og samfundet udvikler sig. Det betyder, at skolen i dag skal lære børn hvordan de lærer, for at forberede dem bedst muligt på fremtidens samfund.

Vi er på vej væk fra industrisamfundets formålsbestemte paradigme, hvor mennesker blev uddannet til én bestemt funktion. Konkurrenceforholdene i en globaliseret verden er allerede væsentligt forandret og vi skal i dag have kompetencer ud over det, som kan erstattes af en maskine eller af billig arbejdskraft. I fremtiden skal vi overleve på mange og høje faglige kompetencer, kombineret med innovation, kreativitet og evnen til at samarbejde på tværs af fagdiscipliner, nationaliteter og kulturer.

Det betyder samtidig, at fremtidens skolers læringsmiljøer skal afspejle samfundets udvikling. De skal være strukturelt mere fleksible og understøtte nye og forskelligartede lærings- og undervisningsformer, som kan komme både elever og lærere til gode på nye og alsidige måder. For hvem siger, at alle børn lærer bedst ved at sidde på en stol? Børn lærer på forskellig vis og ved brug af en varieret kombination af de fem sanser. Vigtigst af alt er, at børn lærer at lære, og derfor er glæden ved læring igennem hele livet en vigtig forudsætning.

Forskning peger på, at elevens sociale arv påvirker evnen til indlæring. Men lærerens præstation spiller også en afgørende rolle, sammen med institutionens organisering og fysiske rammer. Læring skal være sjovt og inspirerende og her mener jeg, at de fysiske rammers udformning kan spille en afgørende rolle og støtte både eleven og læreren i læringsoplevelsen. De fysiske rammer påvirker nemlig den måde mennesker tænker, føler og handler på.

Det er min opfattelse, at det primære succeskriterium for nutidens og fremtidens skoledesign bør være, at elever og lærere ser det fysiske læringsmiljø som en katalysator for udvikling og at design på den måde kan gøre en forskel i hverdagen. Fremtidens læringsmiljøer bør fokusere på at inspirere og understøtte læreres pensum, fordi læringsmiljøer repræsenterer et uudnyttet potentiale, som kan være med til at gøre en forskel.

Men det fysiske læringsrum alene kommer ikke til at løse designudfordringen omkring fremtidens skoler. Her vil jeg mene, at vi skal tænke mere strategisk og værdiladet i den måde vi former fremtidens uddannelser på. Vi skal betragte strategisk design som en forandringsagent, der skal være med til at viderebringe de vigtigste værdier til fremtidige generationer i form af værdier såsom bæredygtighed, samarbejde på tværs, selvstændighed, originalitet og empati.

Brightworks School
Innovativ uddannelsesmodel: På Brightworks i San Francisco i Californien udfolder undervisningen sig på grænsen mellem klasselokalerne og samfundet omkring dem. Foto: Brightworks School CC-by-nc-nd

Ved de mest innovative skoler, som jeg er stødt på i mit arbejdsliv, udfolder læring sig ikke i et klasseværelse eller indenfor de fire vægge. Tag for eksempel skolen Brightworks i San Francisco, Californien, som er et rigtigt godt eksempel på en uddannelsesinstitution, der har skabt en innovativ uddannelsesmodel. Skolen kombinerer best-practice fra grundskolen med hands-on erfaringsbaseret læring i et læringsmiljø, som udfolder sig på grænsen imellem klasselokalet og lokalsamfundet. Eleverne undervises igennem projektbaseret læring, faciliteret af lærere, forældre og frivillige. Skolen fokuserer på at inspirere eleverne til at finde glæden ved at udforske et nyt emne. Den træner eleverne i at samarbejde med andre, i at omsætte en ide til virkelighed og kommunikere formålsbestemte resultater. Det er skolens formål at lære eleverne udholdenhed, medborgerskab og at udvikle deres kreative evner.

US Department of Agriculture
Open source model: I Chicago er der tæt sammenhæng mellem lokalsamfundets udfordringer og undervisningen i skolen. Foto: U.S. Department of Agriculture CC by-nd

Et andet godt eksempel på en ny og innovativ måde at tænke uddannelse på, er “The Academy for Global Citizenship” i Chicago. Skolen arbejder målrettet på at skabe en ny og mere holistisk skole i samarbejde med lokalsamfundet og uddanne børn til at tænke bæredygtigt og leve bæredygtigt. Ved at designe skolen som en global ’open source model’, og samtidig ind tænke lokalsamfundet, er målsætningen intet mindre end at skabe et mere bæredygtigt samfund, både lokalt og globalt.

” Don’t ask kids what they want to be when they grow up, but what problems they want to solve. This changes the conversation from who do I want to work for, to what do I need to learn to be able to do that.

Jaime Casap, Google Global Educational Evangelist

The Danish Design Award er et fantastisk initiativ, som giver professionelle på tværs af fagdiscipliner muligheden for at mødes omkring et af de vigtigste emner, som kommer til at forme vores fremtid – vores børn og deres uddannelse. Der findes efter min overbevisning ikke en ’one size fits all’, men denne pris giver os muligheden for at finde den rigtige model for fremtiden ved at samarbejde på tværs af discipliner, kulturer og nationaliteter.

 

Andre artikler