DDC og Design denmark sammen om ny designpris
Christian Bason & Morten Grøn
Christian Bason & Morten Grøn

Interview med Morten Grøn/Design denmark & Christian Bason/Dansk Design Center

1) Hvorfor skal Danmark have endnu en designpris, Danish Design Award?
Det er der flere grunde til. For det første tager vi med denne pris Danmarks førerposition inden for designområdet alvorligt. Vi fejrer vores position, hylder danske designere og virksomheder, som skaber verdensklasseløsninger, og vi viser de effekter designløsninger har i dansk erhvervsliv og i samfundet bredt set. Ingen designpris har tidligere haft effekten og værdien af dansk design i fokus på samme måde. For det andet er det her en pris, som viser bredden i dansk design -altså design som værende meget mere end lækre møbler og produkter, men fx også et genialt forretningskoncept, som sparer ressourcer eller en hospitalsløsning, som gør en forskel for os som patienter.

2) Hvordan adskiller Danish Design Award sig fra andre designpriser?
Igen: Prisen er helt unik i sit fokus på værdien og effekten af design, og i sin målsætning om at stimulere brugen af design i virksomhederne. Der er 15 unikke priskategorier, herunder fire særpriser, som netop afspejler, hvordan design skaber positive effekter for erhvervsliv og samfund – kategorierne dækker alt fra eksportvækst, forretningssynergi og jobskabelse til sundhed og ressourcedeling. Dertil kommer, at vi har en klar ambition om at være mere end et prisshow – vi vil skabe en langsigtet dagsorden om at fremme brugen af design og designtænkning i industri og samfund.

3) Hvorfor er det attraktivt for danske designere og virksomheder at deltage?

Danish Design Award er en unik dansk designpris og en markant, tilbagevendende designbegivenhed i international klasse, hvor et samlet dansk designfelt – inklusive en forenet designbranche – står sammen om at synliggøre og hylde de bedste designløsninger på tværs af landet og den værdi, design skaber i samfund og erhvervsliv. Det er noget helt særligt. Desuden betyder vores målsætning om at sætte designs potentiale på agendaen, at man som vinder bliver bannerfører for en stærk og væsentlig sag. Det håber vi er attraktivt for virksomheder og designere; det mener vi i høj grad selv, at det bør være.

4) Den danske designbranche ved Design denmark, og det offentlige Dansk Design Center er sammen om awarden. Hvad ligger bag det nye samarbejde?

Grundlæggende udspringer hele projektet af vores fælles begejstring – ja, man kan næsten tale om kærlighed! – til alt det, som design vitterlig kan. Vi vil åbne industriens, det danske erhvervslivs og andre nøgleinteressenters øjne for designløsninger og skabe øget bevidsthed om det store potentiale, design har for samfundet. Samtidig ønsker vi at samle branchen omkring prisen i dens nye form, som samarbejdet mellem DDC og Design denmark netop illustrerer – for således at stå stærkest muligt rustet til opgaven, som vi netop mener er et samfundsanliggende.

5) Hvad regner I med, designprisen kan gøre for brandingen af dansk design?
Vi håber, at Danish Design Award vil være et meget synligt fyrtårn, der gør danske designløsninger endnu tydeligere for omverden. Det er vores klare ambition, at Danish Design Award ikke blot er absolut attraktiv at vinde, men også er noget, hele branchen og virksomhederne ser frem til og har som et benchmark for topkvalitet. Prisen er unik og en markant, tilbagevendende designbegivenhed i international klasse. Så vi håber bestemt, at Danish Design Awards vindere opnår den internationale opmærksomhed og anerkendelse, som de allerbedste danske løsninger fortjener.

Andre artikler