Veldesignet velfærdsteknologi baner vejen for fremtidens sundhedssektor
Sideways adjustable toilet

Handicap- og ældresektoren får ny velfærdsteknologi udviklet af Pressalit. Designløsningen, Sideways Adjustable Toilet, er et flytbart toilet, der skal gøre arbejdsgangen med handicappede og ældre lettere. Pressalit vandt Danish Design Award 2017 i kategorien Better Work.

Handicap- og ældresektoren er under stort pres. Med stadig større og flere patient behov og samtidig færre ressourcer, er der brug innovative løsninger. Pressalit, der til daglig arbejder med fleksible bad- og køkkenløsninger, har designet Sideways Adjustable Toilet – et flytbart toilet – der kan skubbes fra side til side og justeres i højden. Produktet er udviklet i tæt samarbejde med medarbejdere og brugere fra Silkeborg Kommune, som grundet deres ekspertise og behov har kunne give en vigtig indsigt i den daglige arbejdsgang omkring toiletforhold, og været afgørende for udviklingen af en løsning med optimal funktionalitet.

Danish Design Award hylder den forskel, design kan gøre, og dette er Pressalit et fint eksempel på. Pressalit har udviklet produktserien Care, hvor det at gøre en forskel og udvise omsorg og forståelse for ældre og mennesker med handicap, er i fokus. Sideways Adjustable Toilet er et symbol på den udvikling, der lige nu foregår i sundhedssektoren.

“Toilettet er monteret på en plade uden på selve væggen og kan både indstilles i højden og flyttes sidelæns. Dermed kan det enten skubbes tættere på håndvasken eller give plads til personale på hver side” fortæller Holger Søe Plougsgaard, udviklingschef hos Pressalit.

Sideways Adjustable Toilet bringer kompliceret design ind i en verden, der er præget af travlhed, rutiner og systemer, der kan gøre det svært at give patienter den pleje og tid, de har brug for. Pressalit viser, at design kan gøre den forskel, som kan bidrage til at gøre en relation og et stykke arbejde mere hensynsfuldt og effektivt.

Flere steder i landet sætter man ind med innovationsenheder og brugerdrevet design i den offentlige sektor for at ændre på eksisterende og utilstrækkelige systemer og processer. F.eks. har Aalborg Kommune oprettet en Kvalitets- og innovationsenhed i Ældre- og Handicapforvaltningen, fordi de tror på, at hvis man skal kunne sætte ind overfor fremtidens udfordringer indenfor patientpleje, så er man nødt til at kunne tænke kreativt og innovativt.

“Det er selvfølgelig skønt med en anerkendelse som Danish Design Award fra den etablerede designbranche. For os er det at fokusere på optimering af arbejdsvilkår ikke noget nyt. Vi har altid søgt at højne brugeroplevelsen – både for hjælpepersonale og plejekrævende borgere. Det er en naturlig del af vores DNA; at fjerne de små bump på vejen for at højne arbejdsglæden, værdigheden og livskvaliteten,” fortæller adm. direktør i Pressalit, Kim Boyter.

Mest interessant ved Sideways Adjustable Toilet er, at løsningen kan tilpasses den enkelte patients behov, minimere risikoen for ulykker og skabe værdighed. Pressalit har i mange år designet løsninger, der skaber forbedret arbejdsmiljø og højner livskvaliteten for patienter.

Andre artikler