Find din vej til Danish Design Award
Danish Design Award

Arbejdsliv, hverdagsliv, sundt liv, nye markeder, nye visioner –  der er 15 kategorier at vælge imellem, når du indsender en løsning til Danish Design Award. Her er tips til, hvordan du finder den bedste kategori og målretter din tilmelding.

”Vi fejrer den forskel, design kan gøre”

Danish Design Award er den store danske designpris, der ser på effekten af design. Modsat mange andre og mere traditionelle designpriser er kategorierne derfor ikke inddelt efter produkt- eller designtype, men efter den forskel, som kategoriens designløsninger gør. Det vil sige, at hvis du for eksempel har udviklet en app, findes der ikke en kategori for digitale løsninger – du skal i stedet overveje, hvilken forskel app’en gør for for de virksomheder, individer eller samfund, hvor den bruges.

Alle designtyper i alle kategorier

Danish Design Award bedømmer et bredt spekter af designløsninger. Alle designløsninger –  produkt- og indretningsløsninger, digitale løsninger, grafiske- og brandingmæssige løsninger, serviceløsninger m.fl.- kan tilmeldes i ALLE kategorier. Valget af kategori skal alene tage udgangspunkt i hvilken effekt, den pågældende løsning har. Det betyder, at der i en og samme kategori kan være tilmeldt så forskellige designløsninger som en stol, en indretning, en softwareløsning, et servicedesign, et solcelleanlæg og en motor.

Alle kategorier har et navn og en tagline, som fx ”Better work  – en designpris for løsninger, der har en positiv effekt på vores arbejdsliv”. Taglinen er en god indikator for, om din løsning passer ind, så start med at læse alle kategoribeskrivelserne grundigt igennem.

Se alle kategorier her: Om kategorierne

Mange designløsninger kan passe ind i flere kategorier. Det er derfor vigtigt at vælge den kategori, hvor løsningen mest direkte og effektfuldt matcher udfordringen.

Alle designere og virksomheder med dansk tilknytning

Alle kan tilmelde designprodukter- og løsninger til Danish Design Award, dvs. alle private og offentlige virksomheder og alle designere. Danske virksomheder, der har samarbejdet med en udenlandsk designer, og danske designere, der har samarbejdet med en udenlandsk virksomhed, kan også deltage. Det kan enten være virksomheden eller designeren, der indsender tilmeldingen, alle parter skal bare være indforståede med deltagelsen.

Fokus på værdi og effekt

Design kan skabe værdi og effekt på mange parametre; økonomiske, kulturelle og sociale. Det vil Danish Design Award gerne hylde. Derfor er der under hver kategori angivet input til, hvilken dokumentation eller argumentation for værdi, der skal indgå i motivationsteksten i forbindelse med tilmelding. Jo mere målrettet dokumentationen er i forhold til kategorien, jo bedre.

Bedømmelse – værdiskabelse, brugerforståelse, vision og udførelse

Juryen bedømmer alle designløsninger ud fra følgende kriterier:

  1. Har det skabt værdi for mennesker, virksomheder og samfund?
  2. Udtrykker det forståelse for brugerens behov og livssituation?
  3. Er det visionært, og kan det være med til at vise vejen for andre?
  4. Er det udført æstetisk og med omhu?

Det er juryens opgave at sørge for, at de indsendte designløsninger bliver vurderet så fair så muligt. I sjældne tilfælde kan juryen derfor bestemme, at en designløsning skal bedømmes i en anden kategori end den har været indsendt i, hvis de vurderet at potentialet er større i en anden kategori.

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING TIL DANISH DESIGN AWARD 2018 ER TORSDAG DEN 21. DECEMBER 2017

Gå til tilmelding: Submission

Læs reglerne: Danish Design Award regler

Læs mere om jury og bedømmelsesproces: Om juryen

Andre artikler