Om kategorierne

Produkter og designløsninger kan tilmeldes i kategorierne anført nedenfor. Det er udelukkende kvaliteten af de indsendte emner, som afgør, hvor mange finalister, der findes og priser, der uddeles. Det vil sige, at der godt kan være kategorier, hvor der ikke er finalister eller findes en vinder.

HUSK: Før du tilmelder en designløsning skal du læse reglerne for Danish Design Award.

Design kan skabe værdi og effekt på mange parametre; økonomiske, kulturelle og sociale. Det vil Danish Design Award gerne hylde. Derfor er der under hver kategori angivet input til, hvilken dokumentation eller argumentation for værdi, der skal indgå i motivationsteksten i forbindelse med tilmelding.

Alle kategorier er relevante for både den private og offentlige sektor.

BUSINESS

1. Building Markets

– en designpris for løsninger, der øger omsætningen
Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan bidrage til øget vækst i form af mersalg, nye markeder og nye eksportområder. Denne pris gives til løsninger, der er relateret til skalering eller videreudvikling af eksisterende produkter eller serviceydelser, eller helt nye produkter. Det kan være designløsninger, der har disruptet eller transformeret en branche, skabt helt nye forretningsmodeller eller dramatisk ændret landskabet inden for en industri eller sektor.

Indsendelser i denne kategori skal understøttes af tal, der dokumenterer, hvordan løsningen har bidraget til vækst, f.eks øget markedsandel, salg eller potentielt salg, kunder, bruger- eller interessenttilfredshed.

Tidligere finalister og vindere: Building Markets

2. Message Received

– en designpris for løsninger, der leverer et budskab på effektiv, enkel og smuk vis
Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan være en stærk formidler. Prisen illustrerer designs evne til at kommunikere og engagere på en måde, der matcher modtagernes behov, ønsker, adfærd, værdier og sociale kontekst. Prisen kan gå til ethvert fremragende kommunikationsdesign, uanset platform, medie eller skala. Ethvert koncept for design af engagerende, æstetisk veludført og præcis kommunikation med maksimal gennemslagskraft og minimal redundans, kan komme i betragtning.

Indsendelser i denne kategori skal understøttes af information som viser, hvordan løsningen leverer budskabet effektivt, enkelt og smukt, som f.eks. brugerfeedback, testresultater eller effektanalyser.

Tidligere finalister og vindere: Message Received

3. Save Money

– en designpris for løsninger, der reducerer omkostninger
Formålet med denne pris er at vise, at effektivt design kan reducere omkostninger relateret til et produkt eller en service, uden at det er nødvendigt at gå på kompromis med kvaliteten.
Design kan forbedre bundlinjen ved at spare penge. Reduktion af omkostninger kan ske gennem re-design, forenklet konstruktion, ændringer i processer, bedre logistik osv. Men det kan også være designløsninger, hvor brugervenligheden og den intuitive forståelse har gjort løsningen nemmere at sælge eller implementere, eller der kan være tale om nye materialevalg, som reducerer slitage og forbedrer holdbarhed og produktionsforhold. Alternativt kan designforslaget bygge på et helt nyt koncept, der opnår samme eller bedre resultat med lavere omkostninger.

Indsendelser i denne kategori skal understøttes af tal, der illustrerer, hvordan løsningen har reduceret omkostninger i forhold til andre metoder, forbedret produktiviteten eller på anden vis skabt besparelse.

Tidligere finalister og vindere: Save Money

4. Share Resources

– en designpris for løsninger, der gør det enkelt og effektivt at dele ressourcer mellem mange
Formålet med denne pris er at vise, at design kan gøre det muligt at udnytte ressourcerne bedre. Prisen gives til en designløsning, der bygger på den deleøkonomiske tankegang; en tilgang, hvor vi deler, låner eller lejer det, vi har brug for.
Den prisvindende løsning gør det muligt for brugere, borgere eller virksomheder at koordinere ressourcer i form af kørelejlighed, varmeforbrug, arbejdsredskaber, beklædning eller helt andre ressourcer. Designløsningen kan for eksempel være en platform, en service eller et system, der gør deling af ting, ressourcer, plads og viden mulig mellem mange.

Indsendelser i denne kategori skal dokumentere, hvilket problem designet løser, hvor mange brugere, der har taget idéen til sig og/eller dokumentere behovet via den aktivitet, som designløsningen har skabt.

Tidligere finalister og vindere: Share Resources

INDIVIDUAL

5. Better Work

– en designpris for løsninger, der har en positiv effekt på vores arbejdsliv
Formålet med denne pris er at demonstrere, hvordan design kan bidrage til gennemtænkte, innovative og effektive løsninger på udfordringer på arbejdspladsen. ’Bedre arbejdsliv’ omfatter alt fra bedre arbejdsgange og bedre servicedesign over mindre bureaukrati, brugervenlige ergonomiske og effektive værktøjer, møbler eller indretningskomponenter, til produkter, der løser problemer i forbindelse med hårdt fysisk arbejde eller stressende arbejdsmiljø. Prisen kan også gå til en designløsning, der understøtter samarbejde på tværs af fysisk afstand – f.eks. digitalt.

Indsendelser i denne kategori skal understøttes af dokumentation af og information om, hvilke arbejdsmiljøproblemer, som designet løser.

Tidligere finalister og vindere:Better Work

6. Daily Life

– en designpris for løsninger, der forbedrer vores hverdagsliv
Formålet med denne pris er at demonstrere, at design i betydelig grad kan forbedre hverdagen og livskvaliteten for den enkelte eller for familien som helhed, hvad enten man er hjemme eller på farten.
Gennem alt lige fra materialer, objekter, indretning og transportmidler til rum og belysning kan ’forbedring af hverdagsliv’ opnås gennem design, der forbedrer den praktiske, sociale, æstetiske, funktionelle eller taktile side af hverdagslivet.

Indsendelser i denne kategori bør inkludere information, som forklarer helt konkret, hvordan løsningen forbedrer hverdagslivet og hvilket problem, den løser.

Tidligere finalister og vindere: Daily Life

7. Feel good

– en designpris for løsninger, der taler til menneskers følelser og sanser og simpelthen giver en sublim oplevelse!
Denne pris hylder den evne, design har til at fryde vores intellekt, hjerte og sanser. Prisen går til det/den lysende idé, design, produkt, møbel, redskab eller bevægelse, der griber vores tanker og følelser på grund af sin relevans, betydning, enkelhed eller inspiration.
Det prisvindende design er funktionelt, let at anvende, menneskeligt, naturligt og en fornøjelse at anvende, samtidig med at det gør en forskel og er kommercielt bæredygtigt.

Indsendelser i denne kategori bør inkludere information som helt konkret forklarer, hvordan løsningen særligt taler til menneskers følelser og sanser og opleves sublim.

Tidligere finalister og vindere: Feel Good

SOCIETY

8. Better Learning

– en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på
Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Den prisvindende designløsning demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde.
Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både studerende og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning, belysning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, som demonstrerer, hvordan designet har bidraget til bedre eller ny læring – gerne dokumenteret med konkrete resultater.

Tidligere finalister og vindere: Better Learning

9. Clean Solutions

– en designpris for løsninger, der respekterer eller renser det naturlige miljø
Denne pris demonstrerer designs potentiale for at indarbejde bæredygtighed i enhver løsning. Prisen kan også gå til effektive koncepter med særligt henblik på at rense eller beskytte naturmiljøet. De indsendte bud kan gå fra mikro- til makro-skala og kan række fra konkrete produkter eller genstande til koncepter integreret f.eks. i transportmidler, bygninger eller fabrikationsenheder. Design kan vise sig at være nøglen til at løse nogle af de mest presserende miljømæssige udfordringer, vi står over for. Prisen ‘Clean Solutions’ bør afspejle dette potentiale.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information og tal, som demonstrerer, hvordan løsningen eliminerer eller reducerer de konkrete miljømæssige udfordringer.

Tidligere finalister og vindere: Clean Solutions

10. Healthy Life

– en designpris for løsninger, der fremmer sundhed i krop og sind for mange
Formålet med denne pris er at demonstrere designs potentiale for at skabe løsninger, der fremmer vores mentale eller fysiske helbred.
Design kan have en positiv helbredseffekt, f.eks. gennem intelligent teknologi, nytænkning af produktions- og arbejdsgange samt introduktion af ny formgivning, nye produkter, materialer eller indretninger. Kategorien er relevant i en lang række forskellige kontekster, både i og uden for de etablerede sundhedsinstitutioner.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, som demonstrerer, hvordan løsningen fremmer sundhed i krop og sind, og bidrager til øget livskvalitet hos brugeren.

Tidligere finalister og vindere: Healthy Life

11. Outstanding Service

– en designpris for løsninger, der forbedrer eller redefinerer en service
Denne pris illustrerer, at design kan være et effektivt redskab til at nytænke eller forbedre en eksisterende service eller introducere en helt ny service.
Prisen gives til en serviceløsning, der er mere brugervenlig, konkurrencedygtig og relevant for kunderne eller brugerne. Prisen kan også gives til et servicedesign, der kan føre til bedre infrastruktur eller kommunikation, eller til mere effektive samspil mellem mennesker.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, som demonstrerer, hvilken eksisterende service, der forbedres eller leveres, og på hvilken måden denne ny service er outstanding i forhold til bruger, økonomi eller samspil mennesker imellem.

Tidligere finalister og vindere: Outstanding Service

SÆRPRISER

12. Employment Growth

– en designpris for løsninger, der skaber arbejdspladser i Danmark
Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan skabe beskæftigelse. Ved at skabe produkter og serviceydelser, som folk faktisk ønsker og finder meningsfulde, kan design yde et betydeligt bidrag til et lands økonomi og skabe nye arbejdspladser. Designtænkning kan også skabe nye virksomheder og brancher og dermed bidrage til den samlede økonomi og jobskabelse.

Prisen gives til en virksomhed eller organisation for evnen til over tid at skabe jobs gennem strategisk brug af design, til et stærkt forretningskoncept eller en anden type designløsning, der demonstrerer, hvordan integrationen af designtænkning kan føre til exceptionel national eller international succes og jobvækst. Virksomheder eller designløsninger som vinder i denne kategori kan dokumentere, at de har været i stand til at vokse støt over tid, blive på markedet, ikke miste arbejdspladser eller udviklet nye løsninger/forretningsmodeller, som skaber helt nye typer af job.

Indsendelser i denne kategori skal understøttes af tal, der illustrerer, hvordan virksomhedens designløsninger eller strategiske tilgang til design har bidraget til arbejdspladser i egen organisation, i relaterede industrier, hos samarbejdspartnere, underleverandører eller kunder.

Tidligere finalister og vindere: Employment Growth

13. Visionary Concepts

– en designpris for løsninger, der er uden for rækkevidde, men ikke ude af syne
Denne pris gives til en designløsning eller et innovativt og visionært koncept, der peger på radikale nye muligheder i en given forretningsmæssig, social eller kulturel kontekst.

Juryen vurderer blandt andet, hvorfor designløsningen eller konceptet har potentiale til at skabe en radikal ny mulighed eller forskel i en virksomheder eller i en social eller kulturel kontekst. Et visionært designkoncept kan findes indenfor alle genrer og sektorer.

Tidligere finalister og vindere: Visionary Concepts

14. Icon Award

– en designpris for et unikt koncept eller en løsning, der er blevet et internationalt ikon
Denne pris gives for et koncept, et produkt eller et arbejde, der er blevet et ikon for dansk design. Konceptet eller arbejdet skal være unikt, velkendt og beundret internationalt og udgøre et fremragende eksempel på den danske designtradition. Konceptet eller arbejdet er monumentalt og i sig selv et dansk brand.
Prisen kan også gives til en person for en arbejdsindsats eller et livslangt oeuvre, der samlet set er blevet ikonisk.

Tidligere finalister og vindere: Icon Award

15. Young Talent

– en designpris for et exceptionelt talent, 30 år eller yngre
Formålet med denne pris er at styrke og synliggøre talentmassen i Danmark på designrelaterede områder.
Young Talent Award gives til en exceptionel ung designer eller iværksætter, der er et godt eksempel på den nordiske designtradition, og som har både mod og evne til at skabe fornyelse.
Kandidaterne til denne pris nomineres af designskolerne, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen.

Tidligere finalister og vindere: Young Talent

16. People’s Choice

– en designpris for løsninger, der vælges af folket
Formålet med denne pris er at skabe interesse for en bredere forståelse af design i befolkningen.
Alle i Danmark kan stemme på finalisterne i alle kategorier.