Om kategorierne

Design kan skabe værdi og effekt på mange parametre; økonomiske, kulturelle og sociale. Det vil Danish Design Award gerne hylde. Derfor er der under hver kategori angivet input til, hvilken dokumentation eller argumentation for værdi, der skal indgå i motivationsteksten i forbindelse med tilmelding.

HUSK: Før du tilmelder en designløsning skal du læse reglerne for Danish Design Award.

Alle kategorier er relevante for både den private og offentlige sektor.

Hvordan vil designløsningerne blive bedømt?

 

Juryen bedømmer de indsendte design produkter og løsninger baseret på fire værdier og effekt kriterier:

  1. Økonomisk effekt – Genererer løsningen værdi for individer, virksomheder og/eller samfund?
  2. Kontekst forståelse – Reflekterer løsningen en forståelse for brugernes behov og livssituation
  3. Innovationshøjde – Er løsningen ny, skaber den ny værdi og er det sandsynligt, at den vil fungere som inspiration for andre?
  4. Designkvalitet – Viser udførelsen godt håndværk og æstetiske kvaliteter?

 

AWARD-KATEGORIER

Better Learning


– en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på

Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Den prisvindende designløsning demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde.

Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både elever og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning, belysning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, som demonstrerer, hvordan designet har bidraget til bedre eller ny læring – gerne dokumenteret med konkrete resultater.

Tidligere finalister og vindere: Better Learning

 

Better Work


– en designpris for løsninger, der har en positiv effekt på vores arbejdsliv

Formålet med denne pris er at demonstrere, hvordan design kan bidrage til gennemtænkte, innovative og effektive løsninger på udfordringer på arbejdspladsen.

’Better work’ omfatter alt fra bedre arbejdsgange og bedre servicedesign over mindre bureaukrati, brugervenlige ergonomiske og effektive værktøjer, møbler eller indretningskomponenter, til produkter, der løser problemer i forbindelse med hårdt fysisk arbejde eller stressende arbejdsmiljø.

Prisen kan også gå til en designløsning, der understøtter samarbejde på tværs af fysisk afstand eller adresserer udfordringer med transport til arbejde – f.eks. digitalt.

Indsendelser i denne kategori skal understøttes af dokumentation af og information om, hvilke arbejdsmiljøproblemer, som designet løser.

Tidligere finalister og vindere:Better Work

 

Feel Good


– en designpris for løsninger, som er særdeles æstetiske eller elegante og samtidig tilbyder en brugbar funktion.

Denne pris hylder den evne, design har til at fryde vores intellekt, hjerte og sanser. Prisen går til det/den lysende idé, design, produkt, møbel, redskab eller bevægelse, der griber vores tanker og følelser på grund af sin relevans, betydning, enkelhed eller inspiration.

Det prisvindende design kræver næsten ingen forklaring, er funktionelt og repræsenterer designs evne til at skabe begejstring Løsningen har en positiv emotionel effekt, som leveres gennem visuelle og taktile kvaliteter, som er sublimt eksekveret, og som viser en høj grad af designkvalitet.

Indsendelser i denne kategori bør inkludere information, som helt konkret forklarer, hvordan løsningen særligt taler til menneskers følelser og sanser og opleves sublim.

Tidligere finalister og vindere: Feel Good

 

Game Changer


– en designpris for designdrevne løsninger, som positivt disrupter status quo, skaber vækstpotentialer og nye markeder.

Formålet med denne pris er at vise, hvordan en designdreven tilgang kan have en radikal positiv effekt på et eksisterende marked eller i udviklingen af nye markeder. Prisen gives til en designløsning, der demonstrerer hvordan radikal nytænkning kan skabe vækst, salg og eksport. Dette kan være opnået gennem brugen af ny teknologi eller eksisterende teknologi, der bruges på nye måder.  

Indsendelser bør forklare, hvordan ‘spillet’ har ændret sig, hvordan distruptionen vurderes at være opnået, samt effekten (eller forventede effekt) heraf.

 

Healthy life


– en designpris for løsninger, der fremmer sundhed i krop og sind.

Formålet med denne pris er at demonstrere designs potentiale til at skabe løsninger, der forbedrer vores mentale eller fysiske helbred.

Design kan have en positiv helbredseffekt, for eksempel gennem intelligent teknologi, nytænkning af produktions- og arbejdsgange samt introduktion af ny formgivning, nye produkter, materialer eller indretninger. Kategorien er relevant i en lang række forskellige kontekster, både i og uden for de etablerede sundhedsinstitutioner.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, der demonstrerer, hvordan løsningen fremmer sundhed i krop og sind, og bidrager til øget livskvalitet hos brugeren.

Tidligere finalister og vindere: Healthy Life

 

Liveable Cities


– en designpris for designdrevne løsninger, der menneskeliggør og forenkler livet i byer.  

Vinderen af denne pris har med en løsning demonstreret et signifikant bidrag til forbedret velfærd, velvære eller muligheder for byboere, som samtidig har en positiv effekt på byens miljø og økologi. Indsendelser kan være komponenter eller systemer for byliv – så omfanget af denne kategori er bredt og behøver ikke nødvendigvis være arkitektoniske løsninger.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af dokumentation, der tydeligt forklarer løsningen, samt hvordan og i hvilket omfang den har haft en effekt på livet i byer.

 

Message Understood


– en designpris for løsninger, der leverer et budskab på effektiv, enkel og smuk vis.

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan være en stærk formidler.

Prisen illustrerer designs evne til at kommunikere og engagere på en måde, der matcher modtagernes behov, ønsker, adfærd, værdier og sociale kontekst.

Prisen kan gå til ethvert fremragende kommunikationsdesign, uanset platform, medie eller skala. Ethvert koncept for design af engagerende, æstetisk veludført og præcis kommunikation med maksimal gennemslagskraft og minimal redundans, kan komme i betragtning.

Indsendelser bør forklare designets kontekst, så budskabet og hvordan det formidles, er tydeligt for juryen.

Tidligere finalister og vindere: Message Understood

 

Outstanding Service


– en designpris for løsninger, der forbedrer eller redefinerer en service.

Denne pris illustrerer, at design kan være et effektivt redskab til at nytænke eller forbedre en eksisterende service eller introducere en helt ny service.

Prisen gives til en serviceløsning, der er mere brugervenlig, konkurrencedygtig og relevant for kunderne eller brugerne. Serviceløsningen kan for eksempel føre til bedre infrastruktur eller kommunikation, eller til mere effektive samspil mellem mennesker.

Indsendelser i denne kategori bør understøttes af information, der demonstrerer, hvilken eksisterende service, der forbedres eller ny service, der leveres, og på hvilken måde denne ny service er ‘outstanding’ i forhold til bruger, økonomi eller samspil mennesker imellem.

Tidligere finalister og vindere: Outstanding Service

 

Save Resources


– en designpris for løsninger, der gør det muligt at udnytte eller anvende ressourcer effektivt.

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan føre til en bedre anvendelse eller udnyttelse af naturlige eller menneskeskabte ressourcer. Reducering af naturlige ressourcer gennem design kan ske på mange forskellige måder. Det kan være gennem rene, effektive løsninger, der har en positiv effekt på miljøet, eller ved at reducere brugen af naturlige ressourcer betydeligt.

Reducering af menneskeskabte ressourcer gennem design kan ske ved at reducere omkostninger (gennem for eksempel re-design, forenklet konstruktion, forenkling i processer, bedre logistik) eller ved at tilskynde cirkulær økonomi, der gør det muligt for os at dele, låne eller leje de ting, vi har brug for.

Indsendelser i denne kategori bør forklare hvordan og hvilke ressourcer, der spares på, og den effekt som ressourceeffektiviteten har givet.  

Tidligere finalister og vindere: Share Resources

 

SPECIAL AWARD CATEGORIES

 

Disse kategorier er specielle i den forstand, at de har nogle andre kriterier for nominering og en anden tidsramme for implementering. Nogle af disse kategorier har ingen finalister, men kun en vinder.

Icon Award


– en designpris for et unikt koncept eller en løsning, der er blevet et internationalt ikon.

Denne pris gives for et koncept, et produkt eller et arbejde, der er blevet et ikon for dansk design. Konceptet eller arbejdet skal være unikt, velkendt og beundret internationalt og udgøre et fremragende eksempel på den danske designtradition. Konceptet eller arbejdet er monumentalt og i sig selv en del af det danske (design) brand.

Prisen kan også gives til en person for en arbejdsindsats eller et livslangt oeuvre, der samlet set er blevet ikonisk.

Alle, inklusiv juryen, er velkommen til at nominere kandidater til denne pris. Dog skal personen, der indsender nomineringen tydeligt motivere, hvorfor indsendelsen bør betragtes som et internationalt ikon for dansk design.

Tidligere finalister og vindere: Icon Award

 

New Jobs


– en pris for designdrevne løsninger, der skaber arbejdspladser i Danmark eller i danske virksomheder og organisationer.

Formålet med denne pris er at demonstrere, at design kan skabe beskæftigelse.

Ved at skabe produkter og serviceydelser, som folk faktisk ønsker og finder meningsfulde, kan design skabe nye arbejdspladser. En designdreven tilgang kan også skabe nye virksomheder og brancher og dermed bidrage til den samlede økonomi og jobskabelse.

Prisen gives til en virksomhed eller organisation for evnen til over tid at skabe jobs gennem strategisk brug af design. Løsninger der reducerer manglende beskæftigelse inkluderes også i denne kategori. Den vindende løsning kunne også være baseret på en ny forretningsmodel, der skaber værdifuld beskæftigelse.

Indsendelser i denne kategori bør forklare, hvordan virksomhedens designløsninger eller strategiske tilgang til design har bidraget til arbejdspladser i egen organisation, i relaterede industrier, hos samarbejdspartnere, underleverandører eller kunder. Faktiske eller forventede tal af antallet af nye jobs skal dokumenteres. Alle, inklusiv juryen, kan indsende en nominering til denne kategori.

 

Visionary Concepts


– en designpris for løsninger, der er uden for rækkevidde, men ikke ude af syne.

Denne pris gives til en designløsning eller et innovativt og visionært koncept, der peger på radikale nye muligheder i en given forretningsmæssig, social eller kulturel kontekst.

Juryen vurderer blandt andet, hvorfor designløsningen eller konceptet har potentiale til at skabe en radikal ny mulighed eller forskel i virksomheder eller i en social eller kulturel kontekst. Et visionært designkoncept kan findes indenfor alle genrer og sektorer.

Indsendelsen skal tydeligt forklare hvorfor løsningen eller konceptet bør betragtes som visionært. Juryen bedømmer konceptet ud fra løsningens innovationshøjde.  I modsætning til andre priser, behøver ’Visionary Concept’ ikke at være realiseret eller implementeret.

Tidligere finalister og vindere: Visionary Concepts

 

Young Talent


– en designpris for et exceptionelt talent, 30 år eller yngre.

Formålet med denne pris er at styrke og synliggøre talentmassen i Danmark på designrelaterede områder.

Young Talent Award gives til en exceptionel ung designer eller iværksætter, der er et godt eksempel på den nordiske designtradition, og som har både mod og evne til at skabe fornyelse.

Kandidaterne til denne pris nomineres af designskolerne, men det er muligt for alle at indstille kandidater til prisen.

Tidligere finalister og vindere: Young Talent

 

People’s Choice


– en designpris for løsninger, der vælges af folket

Formålet med denne pris er at skabe interesse for en bredere forståelse af design i offentligheden.

Alle i Danmark kan stemme på finalisterne i denne kategori.

Tidligere finalister og vindere: People’s Choice