Designvisioner
Pig City model

Jo hurtigere verden forandrer sig, jo mere har vi brug for nye systemer og radikalt nye løsninger. Det kræver visionære koncepter, der kan gøre selv de vildeste forestillinger begribelige. Vi har talt med en tidligere vinder af Visionsprisen for at finde ud af, hvad der skete med projektet, om ideen banede vejen for nye løsninger og flyttede forestillingerne om det mulige.

Design kan skabe nye håndgribelige visioner og gøre det hidtil utænkelige begribeligt. Det kan ændre vores tanker om tingenes tilstand og bringe det knap nok mulige inden for rækkevidde. Det kan hjælpe os til at forestille os, at en anden verden er mulig.

Forestil dig for eksempel, at man kan komme et af Danmarks helt store miljøbelastninger – svinegylle – til livs ved at placere et tomatgartneri på taget af en svinestald. Ved at udnytte overskudsvarme og gødning fra stalden til energi og gødning i gartneriet er det slut med at sprede gylle på markerne, ingen lugt i nærmiljøet og ingen brug af fossile brændstoffer i væksthuset. Oven i købet vil anlægget kunne placeres i bynære områder og indgå i et endnu større energikredsløb.

Pig City diagram
Visionspris: Slut med lugt fra svinestaldene og energifrås i væksthusene. Prisvinderen Pig City kombinerer tomatgartneri og svinestald har inspireret til nye veje.

Projektet Pig City er tidligere vindere af Den Danske Designpris’ Visionspris, og selvom den ikke er gennemført, har den ændret forestillinger om det mulige, skabt nye tendenser og inspireret mange til at gå nye veje.

Vend det hele på hovedet og plant tomater ovenpå svin

Ideen til Pig City opstod da Nee Rentz-Petersen i 2007 blev Ph.d.-studerende på Kunstakademiets Arkitektskole og skulle arbejde med fremtidens landbrugsbyggeri. Hendes fokus var på bygningsarkitektur, hvordan landbrugsejendomme kunne blive smukkere og godt integreret i landskabet. Men efter bare en uge i sit nye kontor var det tydeligt, at klima og miljø var noget, hun var nødt til at forholde sig til.

Hun researchede, deltog i landbrugs- og klimakonferencer og blev præsenteret for landbrugets store problemer, især i svineproduktionen. Blandt andet er der store varmetab – men måske også et stort energipotentiale. Og hun fik ideen til at kombinere de to ting.

Året efter udskrev Realdania en konkurrence om fremtidens landbrug, og Nee Rentz-Petersen gik sammen med Gottlieb Paludan Arkitekter og Cowi. Til et opstartsmøde mødte hun svineproducenten Søren Hansen, og da han hørte hendes idé om at lægge et tomatgartneri på taget af en svineproduktion, blev han så nysgerrig, at det blev begyndelsen på Pig City.

”Det var en helt ny måde at tænke på indenfor dansk landbrug, som er totalt kørt fast. Det er der mange økonomiske årsager til, men det er også et relativt konservativt folkefærd, og der er en tradition for at gøre tingene på en bestemt måde, som måske ikke er så fremtidssikret,” siger Nee Rentz-Petersen, der i dag fortsat beskæftiger sig med nye koncepter for landbrugsbyggeri og planlægning især det såkaldte jordløse landbrug, der kan placeres i bynære områder.

Landbruget kan blive løsningen i stedet for problemet

Pig City fik stor opmærksomhed, da det vandt Den Danske Designpris’ Visionspris i 2010/11. ”Ud over at vi var fantastisk glade og stolte, så var det en blåstempling af projektet, og vi kunne mærke, at der kom en hel del avisartikler og omtale af det. Det gavnede helt klart projektet,” siger Nee Rentz-Petersen.

Landbrug og Fødevarer hiver ofte Pig City frem for at vise, at landbruget kan være en del af løsningen på energi- og klimaproblemer i stedet for at være problemet, og kommuner bruger projektet i udarbejdelse af nye lokalplaner for landbrugsarealer.

Men det var et dyrt projekt at gennemføre. Selvom alle komponenter var kendte og velafprøvede hver for sig, satte Pig City dem sammen på nye måder, der krævede flere undersøgelser og pilotprojekter. Og det ville have krævet flere eksterne investorer at anlægge i fuld skala. Realdania trak sig ud af projektet, da der ikke var tilstrækkelig finansiering, og efter syv år lukkede det helt ned i 2012.

”Sådan er det nok med den type projekter. Det tager tid. Men det skal nok komme,” siger Nee Rentz-Petersen. ”De sidste fem til otte år har landbruget haft ryggen helt oppe ad muren, ingen kan bygge noget som helst, de er jo helt insolvente.”

Miljø- og Fødevareministeriet har sat, hvad de kalder deres egen version af Pig City i værk, Månegrisen, der skal undersøge, hvordan man kan skabe større svinebedrifter med mindre CO2-udledning.

Vi håber, at vi til dette års Danish Design Award vil se endnu flere visionære koncepter, der kan hjælpe os med at forestille os en anden verden, inspirere mange og være med til at bane vejen for hidtil usete værdifulde løsninger.

På Danish Design Award Blog deler DDC og Design denmark, samt danske og internationale designere og eksperter deres perspektiver på, hvordan design i dag skaber værdi for mennesker, virksomheder og samfund. De udfolder designbegrebet, som altid er i bevægelse og ser frem mod morgendagens mest banebrydende og visionære design

Andre artikler